2012 myönnetyt apurahat

2012 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto:
Kämäläinen Anna LK Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien
erotusdiagnostiikassa
3 050,00 €
Lastenpsykiatrian rahasto:
Hurtig Tuula FT Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta
nuoreen aikuisuuteen
3 000,00 €
Ilola Anna-Marja LL Lasten kiusaaminen: esiintyvyys, taustatekijät ja
pitkäaikaisvaikutukset
4 500,00 €
Mara Anniina PsM Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli
lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä
1 400,00 €
Timonen-Soivio Laura
LL FIPS-A, Finnish Prenatal Study of Autism spectrum
disorders-synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja
äidin raskaudenaikainen lääkitys v. 1987-2005
syntyneillä ASD lapsilla
3 000,00 €
Urrila Anna-Sofia LT
Nuorten uni ja depressio
3 000,00 €
Terttu Arajärvi -rahasto: juhla-apuraha myönnettiin 25.5.2012
Mäntymaa Mirjami LT
10.000,00
Neurologiarahasto:
Annunen-Rasila Johanna LT
Vimentiini-ELISA-menetelmän soveltuvuus
4 000,00 €
LT Vimentiini-ELISA-menetelmän soveltuvuus
neurologisten sairauksien diagnostiikkaan
4 000,00 €
Joutsa Juho LL
(väit.)
Dopaminergic reward mechanisms in pathological
gambling – Pelihimon neurobiologia
4 000,00 €
Roine Ulrika LL, DI Molecular genetics and neuroimaging study of
autism spectrum disorders –Aspergerin
oireyhtymään liittyvien molekyyligeneetisten ja
aivojen anatomisten poikkeavuuksien tutkiminen.
2 400,00 €
Suoranta Sanna LL Imaging findings of Unvenicht-Lundborg disease
(EPM 1) elucidate the role of cystatin B gene
(CSTB) in humas — Unverricht-Lundborgin taudin
(EPM1) kuvantamislöydökset luustossa ja aivoissa –
Kystatiini B-geenin (CSTB) merkitys
ihmiselimistössä
2 400,00 €
Rinnekodin kehitysvammarahasto:
Castren Maija Dos Autismin taustaa selvittävä tutkimus;
glutamaattivasteisten solujen erilaistumishäiriö
kehityksellisten häiriöiden aiheuttajana
16 850,00 €
Kanerva Kaisa PsM Työmuisti ja matematiikan oppiminen lapsilla ja
nuorilla
4 800,00 €
Kanninen Katja FT Kantasolut lasten hermostosairauden tutkimuksessa 5 400,00 €Kantojärvi Katri TTM Autismin geneettisen taustan selvittäminen
suomalaisessa väestössä
2 600,00 €
Lindström Riikka PsM Puheen tunnetilan havaitsemisen aivoperusta
autismikirjossa
12 800,00 €
Mara Anniina Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli
lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä
1 600,00 €

Takaisin

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.