2012 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto: Kämäläinen Anna LK Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa Lastenpsykiatrian rahasto: Hurtig Tuula FT Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen Ilola Anna-Marja LL Lasten kiusaaminen: esiintyvyys, taustatekijät ja pitkäaikaisvaikutukset Mara Anniina PsM Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä Timonen-Soivio Laura LL FIPS-A, Finnish Prenatal Study of Autism spectrum disorders-synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja äidin raskaudenaikainen lääkitys v. 1987-2005 syntyneillä ASD lapsilla Urrila Anna-Sofia LT … Read More

2013 myönnetyt apurahat

Terttu Arajärvi-rahasto Jenni Fyrsten, Oulun yliopisto, 6000 eur, Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla Lastenpsykiatrian rahasto Marie Korhonen, Tampereen yliopisto, 6000 eur, Äidin masennuksen vaikutus nuoruusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen toimintakykyyn ja oireiluun sekä lapsen oireilun jatkuvuutta 4-5-vuoden iästä 16-vuoden ikään. Susanna Leivonen, Turun lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, 6000 eur, Pre- peri- ja postnataalisten tekijöiden yhteys Touretten oireyhtymään ja muihin … Read More