Aivoverenkiertohäiriö eli AVH

Aivoverenkiertohäiriö merkittävimpiä aivosairauksia Merkittävimmät aivosairaudet Suomessa ovat muistisairaudet kuten Alzheimer, aivoverenkiertohäiriöt sekä tapaturmista ym. iskuista aiheutuvat aivovammat. Aivoverenkiertohäiriö eli AVH ilmenee vuosittain 25 000 suomalaisella. Heistä työikäisiä on joka neljäs, joten vaikutukset väestön työkykyyn ja sitä kautta työelämään ovat huomattavat. Aivoverenkiertohäiriöt voidaan kahteen eri pääryhmään, aivoverenvuotoihin ja aivoinfarkteihin. Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA on lyhytaikainen infarktityyppinen aivojen verenkierohäiriö. Usein ohimeneväkin aivoverenkiertohäiriö … Read More

Aivosairaudet Euroopassa

Aivosairaudet suurista sairauksista mahtavin Aivosairauksien osuutta Euroopan terveydenhoitokuluista ei tule aliarvioida. Noin neljännes kaikista terveydenhuoltoon käytettävistä varoista menee aivosairauksien hoitoon. Jälkeen jäävät yhtälailla syöpä, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, keuhkotaudit kuin reumakin. Kokonaiskustannuksiltaan vielä merkittävämpiä Aivosairauksiin kuluvat kokonaiskustannukset ovat vielä suuremmat suhteessa muihin suuriin sairauksiin. Kun suorat kustannukset ovat hieman alle 300 miljardia, kokonaiskustannukset kohoavat lähes 800 miljardiin euroon. Tämä on … Read More

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroositauti

ALS Suomessa ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroositauti on harvinainen lihassairaus, jonka aiheuttajaa ei vielä tunneta. Ongelma on selkäytimen laitaosissa sijaitsevissa liikehermosoluissa eli motorisissa hermosoluissa. Nämä solut rappeutuvat ja surkastuvat, jolloin lihasvoima ja elintoiminnot heikkenevät sekä nieleminen, puhuminen ja hengittäminen vaikeutuvat. Sairauden eteneminen on hyvin yksilöllistä, mutta odotettu elinikä on 3-5 vuotta diagnoosista. Joka viides elää kuitenkin yli viisi vuotta ja joka … Read More

Lihastaudit

Mikä lihastauti? Lihastaudeiksi kutsutaan sairauksia, jotka tyypillisesti aiheuttavat etenevää tahdonalaisten luurankolihasten heikkenemistä ja surkastumista. Ne ovat harvinaisia neurologisia sairauksia, joista suurin osa on perinnöllisiä. Kun lihastauti ilmenee Lihastauti saattaa ilmetä jo vastasyntyneellä tai vasta myöhempinä ikävuosina lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa. Jopa saman perheen sisällä sama diagnoosi voi olla vaikeusasteeltaan täysin eritasoinen, vaihdellen lievistä toimintahäiriöitä vaikeavammaisuuteen asti. Useimmat lihastaudit ovat hitaasti … Read More

Aivot eivät kulu käytössä

Suomen Aivosäätiö rekisteröitiin 2010 alussa Suomen Aivosäätiö perustettiin runsaat neljä vuotta sitten. Säätiö ei lähtenyt liikkeelle tyhjästä. Jo pitkään toimineet neljä säätiötä Alzheimer-säätiö, Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö, Neurologiasäätiö ja Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen säätiö yhdistivät voimavaransa tavoitteena saada neljän pienehkön säätiön taloudelliset, henkiset ja taidolliset voimavarat tehokkaampaan käyttöön. Sen jälkeen olemme laajentuneet vielä muille aivojen tutkimuksen ja hyvinvoinnin edistämisen alueille. Paremmalla sijoitustoiminnalla, laveammilla yhteiskuntasuhteilla … Read More