Uni on aivojen välttämätön huoltotauko

Uni on aivojen välttämätön huoltotauko Valveilla aivot käyttävät kaiken energiansa jatkuvan informaatiovirran seurantaan ja tekemistemme ohjaamiseen. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan säännöllisin väliajoin unen antama tauko. Sen aivot käyttävät lajitteluun, arkistointiin, tankkaamiseen ja siivoukseen. Aivot eivät nuku. Koska aivojen resurssit eivät riitä valveen aikana kaikkeen, osa toiminnoista on ajatettu tapahtumaan nukkuessamme. Valveilla aivojen hermosoluryhmät keskittyvät kukin omaan erikoistehtäväänsä, kuten aistien … Read More

Lapsen kehittyvät aivot tarvitsevat paljon unta

Kahden ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi opettelee ja oppii valtavan määrän asioita ja taitoja. Varhaislapsuus luo myös perustan sille, millaisiksi lapsen aivot rakentuvat. Huima kehitys vaatii paljon unta. Unella on monia tehtäviä. Pienellä lapsella uni on kuitenkin erityisen tärkeää aivojen rakentumiselle sekä oppimiselle. Vastasyntyneen aivot ovat vielä keskeneräiset, mutta erityisen joustavat ja herkät oppimaan. Kahden ensimmäisen elinvuoden aikana aivojen muovautuminen on nopeampaa … Read More

Unettomuuden hoito muuttuu

Unettomuuden hoito muuttuu Pitkien unien sijasta kohti laadukasta unta Alkuyön syvä uni on unen vaiheista tärkein ja iäkkäälle erityisen tärkeä. Unettomuuden hoidossa onkin pyrittävä unen pidentämisen sijasta turvaamaan unen laatu. Pitkittyneessä unettomuudessa pitäisi aina selvittää, mikä unta häiritsee. Unettomuuden uusi Käypä hoito –suositus julkistettiin vuodenvaihteessa. Siinä olennaista on erottaa tilapäinen unettomuus sairaudeksi kehittyneestä unettomuudesta, jossa aivojen uni-valverytmin säätely on häiriintynyt. … Read More