Aivosäätiö ja Suomen Akatemia ohjelmayhteistyöhön

Tiedote 10.11.2017 klo 12.00 Suomen Akatemia ja säätiöt panostavat lähes yhdeksän miljoonaa kansanterveyden tutkimukseen Suomen Akatemia on tehnyt päätökset Tieteellä terveyteen -akatemiaohjelmassa rahoitettavista tutkimushankkeista. Ensi vuoden alussa käynnistyvässä tutkimusohjelmassa rahoitetaan hankekonsortioita, jotka etsivät ratkaisuja rohkeilla tutkimusavauksilla suomalaisten kansanterveydellisiin ongelmiin. Suomen Akatemia rahoittaa ohjelmaa seitsemällä miljoonalla eurolla. Mukana yhteistyössä ovat myös Syöpäsäätiö, Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Lääketieteen säätiö ja Suomen Aivosäätiö, ja … Read More

Perinnöllisyys on iso tekijä muistisairauksissa

Alzheimerin taudin ja siihen toimivien lääkkeiden tutkimuksissa ollaan läpimurron kynnyksellä. Otsa-ohimolohkorappeumasta sen sijaan tiedetään vielä vähän – paitsi että perinnöllinen riski on suuri. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus. Sen riskitekijöitä ovat erityisesti verenpainetauti, korkea kolesteroli, sokeriaineenvaihdunnan häiriö ja aivoverenkiertohäiriöt. Taudin puhkeamisen selvin syy löytyy kuitenkin perintötekijöistä. Jos suvussa on Alzheimerin tautia, se lisää selvästi riskiä sairastua. Yksi Alzheimerille altistava tekijä … Read More

Liikunta edistää aivojen virkeyttä ja terveyttä

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivisella liikunnalla on positiivinen vaikutus aivojen terveyteen. Pään kuvantamisen tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että kolme kertaa viikossa suoritettu reipas liikunta kasvatti tutkituilla muistille tärkeän hippokampuksen kokoa. Mielenkiintoinen tieto oli, että vertailuryhmässä, jossa venyteltiin kolme kertaa viikossa, hippokampuksen koko pieneni kuten iän myötä saattaa olettaakin. Aivot saavat energian ja hapen verenkierrosta. Verenkierto taas lisääntyy sydämen … Read More

Otsa-ohimolohkorappeuman syitä tunnetaan vasta vähän

Otsa-ohimolohkorappeuma on muistisairauksien ryhmään kuuluva oireyhtymä, josta tiedetään vielä hyvin vähän. Nimensä mukaisesta otsa-ohimolohkorappeumasairaudet aiheuttavat otsa- tai ohimolohkojen rappeumaa, joten sairauden muodot rappeuttavat aivoissa nimenomaan niitä alueita, jotka huolehtivat muun muassa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä puheen tuottamisesta ja ymmärtämisestä. Otsa-ohimolohkorappeumasairauksien muistioireet kehittyvät yleensä vasta muita oireita myöhemmin. Suomessa yleisin muoto otsa-ohimolohkorappeumasta on otsalohkodementia, joka voi aiheuttaa ensioireinaan usein muutoksia käytöksessä ja … Read More