Aivosäätiöltä 203 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen

Aivosäätiö tukee tänä vuonna 33 tutkijaa aivoihin ja hermostoon liittyvän tieteellisen tutkimustyön toteuttamisessa. Tutkimuksia rahoitetaan yhteensä 203 000 eurolla. Tutkimuskohteet vaihtelevat aivoverenkiertohäiriöistä, Alzheimerin taudista ja otsa-ohimolohkorappeumasta epilepsiaan, kehitysvammatutkimukseen, lastenpsykiatriaan, lihastauteihin sekä MS- ja Parkinsonin -tauteihin.

Puolet naisista ja joka kolmas 45 vuotta täyttänyt mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen. Välillisesti sairaus koskettaa vielä useampia – perheenjäseniä, ystäviä ja työtovereita. Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme. Niiden aiheuttama hintalappu suomalaisille on vuosittain jopa 11 miljardia euroa. Aivosairauksista koituu 4 kertaa suurempi lasku yhteiskunnalle kuin sydän- ja syöpätaudeista yhteensä. *

 Aivosairauksien tieteelliseen tutkimustietoon perustuvalla hoidolla lisätään työ- ja toimintakykyä, pienennetään sairastumisriskiä sekä vähennetään inhimillistä kärsimystä. Parantavat hoidot voidaan löytää vain tieteellisellä tutkimuksella.

*Luvut ovat arvioita, sillä tarkkoja tietoja kustannuksista ei ole.

Aivosäätiön vuodelle 2021 myöntämät apurahat

 Alzheimer-rahasto

 • Asher Sam, väitöskirjatyö: Periodontal Healthfrom Mid-life to Late-life and the Risk for Cognitive Impairment and Dementia. Itä-Suomen
 • Cajanus Antti LL, väitöskirjatyö: Uudet magneettikuvantamisen sekä verinäytteiden merkkiaineet otsa-ohimolohkorappeuman erotusdiagnostiikassa ja ennusteen määrittämisessä, Itä-Suomen yliopisto.
 • Katisko Kasper LL (väit) Post doc: Otsa-ohimolohkorappeutumien ei-geneettiset riskitekijät sekä uudet ennusteelliset ja erotusdiagnostiset merkkiaineet, Itä-Suomen yliopisto.
 • Ollonen Teemu LL, väitöskirjatyö: Hypoksiavasteen vaikutus Alzheimerin tautiin, Oulun yliopisto.
 • Rantapää Minna TtT, FM väitöskirjatyö: Viittomakielisen muistisairaan ihmisen vuorovaikutus ja sen tukeminen.
 • Ylilauri Maija TtM, väitöskirjatyö: Ravitsemustekijöiden yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen ja muistisairauksien riskiin, epidemiologinen seurantatutkimus, Itä-Suomen yliopisto.
 • Antila Salli LL, väitöskirjatyö: Meningeal lymphatic vessels in physiological and pathological conditions, concentrating on Alzheimer’s disease, Helsingin yliopisto.

 Vesa Kaustia rahasto

 • Paananen Veera, väitöskirjatyö: Työikäisten muistisarauksiin liittyvät toiminnanohjauksen ongelmat, Oulun yliopisto.
 • Kurki Samu, väitöskirjatyö: Neuroinflammatoriset mekanismit Alzheimer-tyypin neurodegeneraatiossa ja uusien terapioiden kohteena, Helsingin yliopisto.

Lastenpsykiatrian rahasto

 • Aatsinki Anna-Katariina LL, väitöskirjatyö: Lapsen mikrobisto, aivojen ja käyttäytymisen kehitys: assosiaatiot ja mahdolliset mekanismit, Turun yliopisto.
 • Mattila Inka LL, VTM, väitöskirjatyö: Gestational diabetes mellitus and early life stress as predictors for neuropsychological development, Turun yliopisto.
 • Lehtonen Elina PsM, väitöskirjatyö: Vanhempien ohjannan merkitys autismikirjon lasten katsekontaktin käyttöön, Tampereen yliopisto.
 • Junttila Maria KM, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys jatkumona nuoreen aikuisikään, Oulun yliopisto.
 • Heikkilä Anna-Riitta LL, väitöskirjatyö: Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten stressi ja sen vaikutus fyysisiin, psyykkisiin ja psykomotorisiin vasteisiin, Helsingin yliopisto.
 • Saarinen Mari PsL väitöskirjatyö: Cognitive and Psychosocial Recovery in Pediatric Mild Traumatic Brain Injury, Turun yliopisto.
 • Takio Fiia PsT, Post doc: Abnormal gaze behavior as a moderator affecting the early development of top-down self-regulation in autism spectrum disorder, Tampereen yliopisto.
 • Kiviniemi Annukka KM, väitöskirjatyö: Omista vanhemmista luotujen mielikuvien ja lapsuudenkokemusten yhteys myöhempään psykofyysiseen hyvinvointiin, Oulun yliopisto.
 • Tolonen Tuija PsM, väitöskirjatyö: Large-scale brain networks in adult ADHD multidimensional brain imaging study, Helsingin yliopisto.

Lastenpsykiatrian rahaston Terttu Arajärvi rahasto

 • Doagu Fatma FM, Post doc: Äidin raskaudenaikaisen mielialavaihtelun vaikutus lapsen DNA metylaatioon, THL.
 • Silver Eero LL, väitöskirjatyö: Varhaiset altisteet, 5-vuotiaiden aivot ja kognitiiviset taidot: aivojen rakenteellinen tutkimus FinnBrain syntymäkohortissa, Turun yliopisto.

Lihastautien rahasto

 • Rönkkö Julius, väitöskirjatyö: Calcium shannels in motor neuron function and disease, Helsingin yliopisto.

Neurologiarahasto

 • Hermelo Ismail, MSc, väitöskirjatyö: Diffuse gliomas pan-cell population studies: from immune to neoplastic cellules, Tampereen yliopisto.
 • Korsun Olesia, MSc, väitöskirjatyö: Sensorimotor networks in Parkinson’s disease: Search for informative biomarkers for predicting individual therapeutic effects. Aalto yliopisto, Espoo.
 • Laaksonen Sini, LL, väitöskirjatyö: MS-taudin patogeneettisten mekanismien selvittäminen aivojen PET-kuvantamisen avulla, Turun yliopisto.
 • Lahti Anna-Maija LL, väitöskirjatyö: Selviytyminen aivoverenvuodon jälkeen ja epilepsia aivoverenvuodon myöhäiskomplikaationa (Long-term survival after primary intracerebral hemorrhage with special reference to post-stroke epilepsy), Oulun yliopisto.
 • Sainio Markus FM, väitöskirjatyö: NEFL puutoksesta johtuvan perinnöllisen aksonirappeuman molekulaariset mekanismit, Helsingin yliopisto.
 • Timonen Oskari FM, väitöskirjatyö: Whole exome sequencing analysis for clinical epilepsy of patient family trios treated in Kuopio University Hospital, Itä-Suomen yliopisto.

Rinnekodin kehitysvammarahasto

 • Granö Sirpa TtM, väitöskirjatyö: Kohti gerontologista vammaistyötä, Tampereen yliopisto.
 • Valtasalmi Iidastiina FM, väitöskirjatyö: Saavutettava selkokieli: Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen käyttäjäryhmänä, Tampereen yliopisto.
 • Paavola Satu FM, väitöskirjatyö: Puheen sosiaalisen havaitsemisen ja ymmärtämisen kuntoutus virtuaaliympäristössä, Helsingin yliopisto.
 • Riikka Iisakka KM, väitöskirjatyö: Vaikeimmin kehitysvammaisten ja monivammaisten oppilaiden sosiaalisten taitojen tukeminen, Jyväskylän yliopisto.

Aivosäätiön yleisrahasto

Suomen Akatemian ja säätiöiden Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma:

 • Radiologian professori Vesa Kiviniemi, työryhmä: Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymfaattista puhdistusta parantaen, Oulun yliopisto.
 • Neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo, työryhmä: Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB), Helsingin yliopisto

 

LISÄTIETOJA:

Suomen Aivosäätiö sr, asiamies Merja Rekola, puh. 040 093 3938, merja.rekola@aivosaatio.fi

Aivosäätiö rakentaa tulevaisuuden Suomea, jossa yhä harvempi joutuu kärsimään aivojen ja hermoston sairauksista. Teemme sen edistämällä lahjoitusvaroin tutkimusta sekä lisäämällä yhteistyössä eri alojen tutkijoiden kanssa ymmärrystä aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta.