Tutkimusta lasten mielenterveyden tukemiseksi

Lisää resursseja tarvitaan

Aivotoiminnasta johtuva poikkeava käyttäytyminen tai oireilu tulkitaan sosiaalisessa ympäristössä pahimmassa tapauksessa väärin, eikä lapsi saa tarvitsemaansa hoitoa ja tukea.

Lapsen aivot eivät voi odottaa aikuisuutta – ne tarvitsevat apua nyt

Aivojen varhaiseen kehitykseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lapsuudessa aivot kehittyvät hurjaa vauhtia. Lasten aivoissa on runsaasti optioita erilaisten hermoverkostojen syntymiselle. Osa verkostoista ei koskaan aktivoidu tai ne kuihtuvat pois ilman vahvistumista. Hermoverkkojen syntymistä ja syntymättä jäämistä tapahtuu varhaislapsuudessa kaikista eniten. Ympäristö vaikuttaa suuresti siihen, millaisia hermoverkkoja lapsen aivoissa syntyy ja aktivoituu. Mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen kierteen kehittyminen katkaistaan tehokkaimmin lapsuudessa.

Varhainen puuttuminen kannattaa

Varhaisessa vaiheessa aloitetulla kuntoutuksella, arjen tukitoimilla ja lääkityksellä on jo saavutettu hyviä tuloksia. Mitä paremmin ja aikaisemmin tuen ja hoidon tarpeessa olevat lapset ja perheet tunnistetaan sitä tehokkaammin eri toimenpiteet voidaan kohdentaa.

Lisätutkimuksen tarve on akuutti

Lasten huoltajat ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa, keinoja ja kanavia ennakointiin sekä lasten oikea-aikaiseen tukemiseen estääkseen syrjäytymistä sekä mielenterveysongelmien kehittymistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.