ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroositauti

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroositauti

ALS Suomessa

ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroositauti on harvinainen lihassairaus, jonka aiheuttajaa ei vielä tunneta. Ongelma on selkäytimen laitaosissa sijaitsevissa liikehermosoluissa eli motorisissa hermosoluissa. Nämä solut rappeutuvat ja surkastuvat, jolloin lihasvoima ja elintoiminnot heikkenevät sekä nieleminen, puhuminen ja hengittäminen vaikeutuvat.

Sairauden eteneminen on hyvin yksilöllistä, mutta odotettu elinikä on 3-5 vuotta diagnoosista. Joka viides elää kuitenkin yli viisi vuotta ja joka kymmenes yli 10 vuotta sairastumisesta.

ALS ilmenee useimmiten keski-iässä tai sitä vanhempana. Suomessa sairastuneita on noin 450–500 ja uusia tapauksia löydetään vuosittain 140. Tämä tarkoittaa, että sairaus todetaan 2-3 henkilöllä joka viikko. Suuret ikäluokat ovat tällä hetkellä tyypillisimmässä sairastumisiässä, mikä näkyy myös tilastoissa.

Lääkehoitoa sairauteen ei ole

ALSiin ei ole löydetty parantavaa lääkehoitoa, vaan hoito perustuu pääasiallisesti kuntoutukseen. Taudin tutkimuksen kehittäminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Suomen Aivosäätiö tukee apurahoin hoidon kehittämiseen ja jo sairastuneiden elämän helpottamiseen tähtäävää monimuotoista tutkimustyötä. Tahdomme myös kiinnittää huomiota sairauden diagnostiikan tutkimukseen.

Lihastautien tutkimus on parhaimmillaan poikkitieteellistä ja siihen vaaditaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja kehittyneitä tutkimusryhmiä. Tällainen tutkimus on kallista ja aikaa vievää.

Suomessa tehtävä lihastautien tutkimustyö on kuitenkin jo pitkään ollut kansainvälisesti varsin huomattavaa. On tehty merkittäviä havaintoja eri tautien syntymekanismeista sekä löydetty aivan uusia lihastauteja ja niitä aiheuttavia geenivirheitä.

Takaisin