Tukea tieteelliseen tutkimustyöhön

Teetkö tieteellistä tutkimusta aivoista ja hermoston toiminnasta tai niihin läheisesti liittyvistä sairauksista?
Vuonna 2018 apurahahaku on elokuussa.

Suomen Aivosäätiö ja Suomen Akatemia ohjelmayhteistyössä

Suomen Aivosäätiö ohjelmayhteistyössä Suomen Akatemian kanssa.

Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma (2018-2020) tavoittelee rohkeita uusia tutkimusavauksia merkittävistä sairauksista aiheutuvien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmalla tavoitellaan paitsi tieteen uusiutumista ja korkeaa vaikuttavuutta, myös uudenlaista yhteistyötä sairauksien tutkimusta tukevien rahoittajien ja säätiöiden kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan laajempaa rahoituskokonaisuutta. Ohjelmaan valituilta hankkeilta edellytettiin ennakkoluulotonta ja rajoja rikkovia uusia lähestymistapoja, ei jo olemassaolevien hankkeiden jatkotutkimuksia.

Suomen Aivosäätiö rahoittaa hankkeita, jotka edustavat säätiön tukemia aloja ja, jotka on valintaprosessissa hyväksytty tuettavaksi. Kyseeseen tulevat kansainvälisesti kilpailukykyiset projektit.

Lisätietoja Tieteellä terveyteen (TERVA)-ohjelmasta. www.aka.fi/terva.

Lisätietoja Aivosäätiöstä antaa asiamies Merja Rekola puh. 0400 933 938 tai sähköposti merja.rekola@aivosaatio.fi

SUOMEN AIVOSÄÄTIÖN HALLITUS


Suomen Aivosäätiön apurahan hakuaika on elokuussa 2018

Suomen Aivosäätiön apurahat myönnetään yksittäisille tutkijoille. Suomen Aivosäätiö jakaa apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Säätiölle lahjoituksen tehneet haluavat tukea kotimaista aivojen ja hermoston toiminnan tai sairauksien tutkimusta. Säätiön velvollisuutena on huolehtia siitä, että hakemukset ja myönnettyjen apurahojen käyttöraportit käsitellään oikein.

Tutkimusapurahat myönnetään Aivosäätiön rahastoista.  Apurahan tulee kohdistua toimintaan, joka tukee Suomen Aivosäätiön tarkoitusta.

Apurahan haku
HAKUAIKA  1- 31.8.2018.

Apurahahakemuksen voit kirjoittaa ja tallentaa 30 vrk:n ajaksi, linkki hakemukseesi lähetetään hakemuksen lopussa antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen jättäminen tapahtuu kirjautumalla säätiön apurahan hakusivuille henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Verkkopalvelussa tehdyn hakemuksen liitteineen tulee olla jätetty viimeistään 31.8.2018 klo 15.00.

Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Ohjeista poikkeavalla tavalla laadittuja hakemuksia ei käsitellä.

Myönnetystä apurahasta ilmoitamme hakijalle henkilökohtaisesti.

Työskentelyapuraha

Säätiön myöntämä henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn, apuraha ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu hakijan käyttöön eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
Apuraha maksetaan Aivosäätiöstä saajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille.

Yksityisten säätiöiden, kuten Aivosäätiön myöntämät työskentelyapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (vuonna 2015 verovapaa määrä on 20.070,64 euroa /v, laskettuna kuukausittaisen taiteilija-apurahan mukaan, 1672,55 euroa/kk)

Lisätietoja  https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat -> syventävät vero-ohjeet

Apurahan saajan sosiaaliturva

Säätiö tekee vuosittain ilmoitukset sekä Melaan (vähintään neljän kuukauden apurahatyöskentely) että Verohallintoon. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan.

Lisätietoja http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Hakemusten arviointi ja apurahapäätökset

Apurahojen jakamisesta päättää säätiön hallitus. Säätiön erillisrahastojen hoitokunnat arvioivat oman alansa apurahahakemukset ja tekevät esityksen säätiön hallitukselle.

Hakemusten arvioinnissa noudatetaan säätiölain 8§ (voimaantulo 1.12.2015) mukaista lähipiirisäännöstöä.

Säätiö pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan.

Myönteisistä päätöksistä tiedotetaan säätiön verkkosivuilla. Apurahan saajiin otetaan yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

Suomen Aivosäätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Raportointi apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja tuloksista viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua apurahan myöntämispäivästä. Apurahan saaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Uusi apuraha (myös myönnetty) laitetaan maksuun, kun aikaisemmasta apurahan käytöstä on säätiölle toimitettu asianmukainen raportti.

Raportointi tapahtuu käyttäen säätiön raportointilomaketta.

Säätiölle tulee toimittaa yksi kappale tutkimusjulkaisuja, väitöskirja, posteriesitys tai matkakertomus.
Hyvän tavan mukaista on mainita rahoituksen myöntäjä julkaisussa (Suomen Aivosäätiö sr, Hjärnstiftelsen i Finland sr, Finnish Brain Foundation sr). Painokelpoisen tunnuksen esim. posteriin voi pyytää sähköpostitse osoitteesta aivosaatio@aivosaatio.fi.

Apurahan saajan toimittama raportti arvioidaan siinä erillisrahaston hoitokunnassa, josta apuraha on myönnetty. Säätiöllä on oikeus julkaista raportti tai osia raportista verkkosivuillaan.

 Apurahan palauttaminen

Suomen Aivosäätiöllä on oikeus periä apuraha joko kokonaan tai osittain takaisin mikäli:
– apurahan saaja ei toimita raporttia määräaikaan mennessä
– apurahan saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti
– apurahan saaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa hankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista (esim. väitöskirjatyö on saatu päätökseen merkittävästi ennen apurahan maksua)
– mikäli apurahan hakija on tahallaan antanut vääriä tietoja hakemuksessaan tai raportissaan

Apurahan hakijan lyhyt muistilista:
 1. Verkkopalvelu sulkeutuu 31.8.2018 klo 15.00.
 2. Selvitys käynnissä olevasta tutkimuksesta ja sen edistymisestä, mikäli haetaan jatkorahoitusta kyseiseen tutkimukseen. Huom. Raportti tulee toimittaa säätiöön oma-aloitteisesti vuoden kuluttua apurahan käyttöönoton jälkeen.
 3. Yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma, joka sisältää (viiteluettelo mukaan lukien) korkeintaan 1500 sanaa. Esittele tutkimustasi laajemmin, mutta edelleen strukturoidusti käyttäen lyhennelmän otsikkoja ja kerro lisäksi miten ja missä aikataulussa tutkimus aiotaan toteuttaa.
 • tutkimuksen tausta
 • tutkimuksen tarkoitus ja vaikuttavuus yhteiskunnan kannalta
 • kohderyhmä
 • otoskoko
 • menetelmät
 • tutkimuksen suunniteltu aikataulu
 1. Hakijan julkaisuluettelo ja kyseessä olevaan tutkimukseen liittyvät julkaisut merkitään luettelona
 2. Hakijan ansioluettelo
 3. Väitöskirjatyön ohjaajan lausunto
 4.  Eettisen toimikunnan hyväksyminen (eettisen toimikunnan nimi ja hyväksymispäivä)
 5. Mihin tutkimusrekisteriin tutkimus on ilmoitettu?

Lisätietoja:
Säätiön asiamies Merja Rekola puhelin 0400 933 938
tai sähköpostitse aivosaatio@aivosaatio.fi.

__________

Alzheimer-tutkimusrahasto. Tukee dementian hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Lastenpsykiatrian tutkimusrahasto. Tukee lastenpsykiatristen sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Lihastautien tutkimusrahasto. Tukee lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita.
Neurologian tutkimusrahasto. Tukee neurologian alan diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto. Tukee kehitysvammaisuuden diagnostiikkaan, hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita ja käsittelee kehitysvammaisen elämänlaatua, perhettä tai kehitysvammaisuuteen liittyviä eettisiä näkökohtia.
Terttu Arajärvi -rahasto. Tukee lasten varhaisen vuorovaikutuksen ja alle kouluikäisten lasten psykiatrista tieteellistä tutkimusta.

Lisätietoja Merja Rekola, puh: 0400 933 938 tai s-posti: aivosaatio(at)aivosaatio.fi