Alzheimerrahasto

Katisko Kasper, lääk. kandidaatti, väitöskirjatyö: Tulehduksen merkitys otsa-ohimolohkorappeumissa, 6.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Lampinen Riikka, FM, väitöskirjatyö: Epigeneettiset muutokset Alzheimerin taudissa: uudenlaisen potilasperäisen tutkimusmallin kehittäminen, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Mattila Heli, LL, väitöskirjatyö: Glymfaattinen pulsaatio etenevissä muistisairauksissa, 7.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Pentikäinen Heikki, TtM, väitöskirjatyö: Kestävyyskunto, lihasvoima ja kognitio ikääntyvillä – FINGER ja DR’s EXTRA -tutkimukset , 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Stephen Ruth, MSc, väitöskirjatyö: The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER): lifestyle intervention, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Toppala Sini, LL, väitöskirjatyö: Mikroalbuminuria ja insuliiniresistenssi muistisairauksien riskitekijöinä, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Vuoksimaa Eero, PsT, väitöskirjan jälkeiseen työhön: Episodisen muistin arviointi ja Alzheimerin taudista johtuvan lievän kognitiivisen heikentymisen diagnosointi, 6.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.

Vesa Kaustia -rahasto

Kaipainen Aku, LK, väitöskirjatyö: Alzheimerin taudin diagnostiikka aivojen MRI – kuvantamismenetelmällä sisältäen analyysit  automaattisilla kuvantamisalgoritmeillä sekä näiden korrelaatio likvor – näytteiden  biomarkkereihin, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.
Teppola-Gurel Heidi, FM, väitöskirjatyö: Aivokuoren hermosoluverkon aktiivisuus ja sen matemaattinen mallinnus, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana.

Lastenpsykiatrian rahasto

Launio Sara-Anna, LL, väitöskirjatyö: Psykiatriset oireet, psykopatiapiirteet, stressi ja uhrikokemukset alle 15-vuotiailla poliisille ilmoitetuilla lapsilla 7.000 euroa, henkilökohtaisena apurahana
Mustonen Paula, LL, väitöskirjatyö:  Hiuskortisoli raskaudenaikaisen stressin biomarkkerina ja sen yhteydet lapsen psykososiaaliseen kehitykseen – FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Ronkainen Päivi, LL, väitöskirjatyö: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Sucksdorff Minna, LL, väitöskirjatyö: ADHD:n ja oppimishäiriöiden raskaudenaikaiset ja varhaisvaiheen riskitekijät, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Junttila Maria, KM, väitöskirjatyö: Autistiset piirteet alakouluiässä ja niiden yhteys jatkumona nuoreen aikuisikään, 3.500 euroa henkilökohtaisena apurahana

Terttu Arajärvi –rahasto

Isosävi Sanna, PsM, väitöskirjatyö: Raskaus- ja vauva-aika suuren riskin perheissä: äidin traumakokemusten, mielikuvien ja mielenterveyden rooli ylisukupolvisen haavoittuvuuden välittäjinä, 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana

Neurologiarahasto

Lilja Johanna, FM, väitöskirjatyö: SHANKs as critical regulators of integrin-dependent processes – uncovering the relevance of SHANK3 autism-related mutations at the molecular level, 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Mäkinen Jussi, LL, väitöskirjatyö: Epilepsian optimaalinen lääkehoito, 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Sucksdorff Marcus, LL, väitöskirjatyö: Neuroinflammaation in vivo kuvantaminen MS-taudissa käyttäen positroniemissiotomografiaa (PET), 4.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Posti Jussi, LT, väitöskirjan jälkeiseen työhön: Tapaturmaisten aivovammojen biokemiallinen diagnostiikka, 3.800 euroa henkilökohtaisena apurahana.

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

Olli Johanna, TtM, väitöskirjatyö: Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukeva hoitotyön   malli, 10.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Peteri Ulla-Kaisa, FM, väitöskirjatyö: Astrosyyttien rooli hermoston kehityshäiriöiden synnyssä, mallina fragile X oireyhtymä, 10.000 euroa henkilökohtaisena apurahana
Sauna-aho Minttu, FM, väitöskijatyö: Kehitysvammaisten ihmisten aspiraatio ja dysfagian kuntouttaminen, 5.100 euroa henkilökohtaisena apurahana
Kanerva Kaisa, PsM, väitöskirjan jälkeiseen työhön: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus lasten muistin neuropsykologisesta kuntoutuksesta, 2.500 euroa henkilökohtaisena apurahana

Apurahahakemusten arviointityöryhmä
LL, geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto
HLL, EHL Heli-Maija Laine
Professori Laura Hokkanen
Dosentti Mira Karrasch
Muistityön asiantuntija Pertti Riihelä
Rouva Helena Pöyry
Professori Raimo Sulkava
Professori Pentti Arajärvi
Professori Fredrik Almqvist
Professori Hanna Ebeling
KTM Simo Honkanen
Professori Anne Koivisto
Professori Perttu Lindsberg
Professori Kari Majamaa
Professori Risto Roine
Psykologi Esa Chydenius
Varatuomari Jouko Helomaa
Psykologian tohtori Vesa Närhi
FT Elina Rantanen

Vuonna 2016 myönnetyt apurahat

Alzheimer-rahasto

Kankaanpää Jari, LL, väitöskirjatyö (Anne Remes jäävi) 5.000,00 €,  OxLDL vasta-aineet Alzheimerin taudissa ja kardiovaskulaarisairauksissa , Oulun yliopisto
Konttinen Henna, FM, väitöskirjatyö 5.000,00 €, Aivojen tulehdusvaste Alzheimerin taudissa – mikrogliasolumallin kehittäminen potilaiden kantasoluista, Itä-Suomen yliopisto
Nikumaa Henna, sosionomi, väitöskirjatyö, 3.200,00 €, Muistisairas ihminen autonomisena toimijana – oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen, Helsingin yliopisto
Hallikainen Ilona, PsT, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 9.200,00 €, Neuropsykologiset mittarit Alzheimerin taudin interventiotutkimuksissa – osa MIND-AD-hanketta, Itä-Suomen yliopisto
Solje Eino, LK (väit.), väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 10.400,00 €, Systeemisen- ja neuroinflammaation merkitys otsalohkodementian etiologiassa ja erotusdiagnostiikassa, Itä-Suomen yliopisto

Alzheimer-rahasto / Vesa Kaustia -rahasto

Kallio, Eeva-Liisa, PsL, neuropsykologia, väitöskirjatyö, 6.600,00 euroa, Cognitive training program for patients with mild to moderate dementia to improve executive functioning and quality of life – a randomized controlled trial, Helsingin yliopisto

Takkinen Jatta, FM, väitöskirjatyö, 5.000,00 euroa, Uudet PET-kuvantamismerkkiaineet Alzheimerin taudin patologisten muutosten tutkimiseen, Turun PET-keskus, Turun yliopisto

Lastenpsykiatrian rahasto

Kakko Kirsi, LL, lastenpsykiatrian el, väitöskirjatyö, 8.400,00 euroa,  Antipsykoottisen lääkityksen käyttö lastenpsykiatrisilla potilailla, Tampereen yliopisto
Maasalo Katri, LL, väitöskirjatyö, 7.000,00 euroa, Taustatekijät, motorinen aktiivisuus ja toiminnanohjaustaidot lasten mielialahäiriöissä, Helsingin yliopisto
Tervahartiala Katja, kasvatustieteen maisteri, väitöskirjatyö, 6.000,00 euroa, Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin, sosiaaliseen kompetenssiin ja kielellisiin taitoihin – FinnBrainsyntymäkohorttitutkimus, Turun yliopisto
Borg Anne-Mari, LT, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 6000,00 euroa, Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmän (LAPS) psykometriset ominaisuudet ja käyttökelpoisuus, Tampereen yliopisto             

Lastenpsykiatrian rahasto / Terttu Arajärvi –rahasto

Cavonius Diana, TtM, väitöskirjatyö, 3.780,00 euroa, Dialogisen perheohjauksen vaikuttavuus neurokognitiivisia vaikeuksia omaavan lapsen perheissä, Göteborgin yliopisto
Kataja Eeva-Leena, PsM, väitöskirjatyö, 4.000,00 euroa, Onko äidin raskausajan stressi yhteydessä lapsen kasvonilmeisiin suuntautuvaan tarkkaavaisuuteen 8 kuukaudessa iässä, Finnbrain-raskauskohorttitutkimus, Turun yliopisto

Lihastautien rahasto

Lehtokari Vilma, FT, 3.800,00 euroa, Nemaliinimyopatiapotilaiden ravitsemustutkimus, Folkhälsanin tutkimuskeskus

Neurologiarahasto

Marttila Maria, LL, väitöskirjatyö, 3.500,00 euroa, , Pernegen- Perinnölliset polyneuropatiat, kliininen ja molekyyliepidemiologinen tutkimus, Oulun yliopisto
Sihvonen Aleksi, LL, väitöskirjatyö, 4.500,00 euroa, Musiikin kuuntelun vaikutus aivoinfarktin jälkeiseen stressitilaan ja kuntoutumiseen, Turun yliopisto
Tiili Maria, LL, väitöskirjatyö, 5.000,00 euroa, Eteisvärinäpotilaan varfariinihoito -aivokomplikaatiot ja uusiutuva aivoinfarkti (FinWAF-tutkimus), Helsingin yliopisto
Elo Petri, FM, väitöskirjatyö, 5.000,00 euroa, Uusien PET-merkkiaineiden kehittäminen MS-taudin eläinmalleilla, Turun PET-keskus, Turun yliopisto

Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen rahasto

Heikkilä Jenni, PsM, väitöskirjatyö, 8.380,00 euroa, Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla, Helsingin yliopisto

Olli Johanna, TtM, väitöskirjatyö, 8.380,00 euroa, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen, Turun yliopisto
Peltopuro Minna, PsM, väitöskirjatyö, 7.800,00 euroa, Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, Jyväskylän yliopisto
Puhakka Laura, LL, väitöskirjatyö, 3.850,00 euroa, Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion aiheuttama tautitaakka Suomessa, Helsingin yliopisto
Tuomi Emmi, PsM, muu tutkimus, 8.400,00 euroa, Assessing cognition in interaction. A dynamic assessment approach to evaluate persons with multiple and sensory disabilities, Rinnekoti-Säätiö, Jyväskylän yliopisto, Haukeland University Hospital
Karjalainen Katariina, LuK, muu tutkimus, 7.000,00 euroa, CRISPR/Casp9- geenieditoinnin mahdollisuudet AGU- potilaiden iPS- soluissa, THL/Genomiikka ja Biomarkkerit yksikkö, THL Biopankki
Tikkanen Roope, LT, muu tutkimus, 6.7000,00 euroa, , Psykiatrisen sairastavuuden vaikutus kehitysvammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen ja elämänlaatuun-jatkotutkimus, Rinnekoti-Säätiö
Kaipainen Pekka, FT, muu tutkimus, 3.400,00 euroa, Ylävatsan sairauksien esiintyvyys kehitysvammaisilla, Rinnekoti-Säätiö

Suomen Aivosäätiön yleisrahasto

Kortesluoma Susanna, FM, väitöskirjatyö, 15.000,00 euroa, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa, väitöskirjatyö, Turun yliopisto
Tolonen Anna-Kaisa, FM, väitöskirjatyö, 10.000,00 euroa, Kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita käyttävien lasten fonologiset ja leksikaaliset taidot, väitöskirjatyö, Oulun yliopisto

Apurahahakemusten arviointityöryhmät:

Alzheimerrahasto ja muistisairaudet
Geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto
Dosentti Mira Karrasch
HLL, EHL Heli-Maija Laine
Rouva Helena Pöyry
Professori Anne Remes
Muistityön kehittäjä Pertti Riihelä
Professori Raimo Sulkava

Lastenpsykiatrian rahasto
Professori Fredrik Almqvist
Professori Hanna Ebeling
KTM Simo Honkanen

Lihastautien tutkimusrahasto
Professori Bjarne Udd
Professori Leena Haataja
Lihastautiliiton liittohallituksen puheenjohtaja Outi Rautalin
Dosentti Carina Wallgren-Pettersson
Sosiaalineuvos Markku Niemelä

Neurologiarahasto
Dosentti Anne Koivisto
Professori Perttu Lindsberg
Professori Kari Majamaa
Professori Risto Roine

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto
Psykologi Esa Chydenius
Varatuomari Jouko Helomaa
Dosentti Anu Jalanko
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Hannele Koillinen
Psykologian tohtori Vesa Närhi
Professori Simo Vehmas

Aivosäätiön yleisrahasto
Lääkintöneuvos Markus Kaski, puheenjohtaja
Professori Eeva Aronen
Dosentti Mira Karrasch
Dosentti Tapani Keränen
Professori Kari Majamaa
Professori Anne Remes
Professori Hilkka Soininen
Professori Tuula Tamminen

ALZHEIMERRAHASTO

Lääketieteen lisensiaatti Riikka Rytty, tutkijakoulutettava Oulun yliopisto, 9.500,- euroa
Toiminnallinen magneettikuvaus otsa-ohimolohkorappeumassa.

Psykologian maisteri Noora – Maria Suhonen, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 9.500 euroa
Otsa-ohimolohkorappeumat: neuropsykologinen näkökulma

Lääketieteen tohtori Nina Kemppinen, TYKS PET-keskus, Turku, 5.000,- euroa
Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability – Positron Emission Tomography and Cerebrospinal Fluid Sub-Study (FINGER PET-CSF).

Filosofian maisteri, erikoistutkija Sara Liljander, HUS-Kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, Jorvin sairaala, 5.000,- euroa
Alzheimerin taudin varhaisdiagnostiikka käyttäen auditiivisia tapahtumapotentiaaleja.

Terveystieteiden maisteri Nora Ruokostenpohja, Itä – Suomen yliopisto, 5.000,- euroa
Muistisairaiden henkilöiden omaishoitajien saama tuki – Toimiiko sosiaali- ja terveyshuollon palvelujärjestelmä?

Psykologian maisteri, neuropsykologiaan erikoistuva Laura Vaskivuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, (osa FINGER–tutkimusta), 5.000,- euroa
Subjektiiviset muistioireet muistisairauksien varhaisessa toteamisessa ja ehkäisyssä.

LASTENPSYKIATRIAN RAHASTO

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Kakko Kirsi,
Tampereen yliopistollinen sairaala, lastenpsykiatrian vastuualue/ Tampereen yliopisto 5.500 euroa
Väitöskirjatyö: Antipsykoottisen lääkityksen käyttö lastenpsykiatrisilla potilailla

Lääketieteen lisensiaatti Katri Maasalo, HUS Lastenpsykiatrian poliklinikat, Helsingin yliopisto, 5.000,0 euroa
Väitöskirjatyö: Taustatekijät, motorinen aktiivisuus ja toiminnanohjaustaidot lasten mielialahäiriöissä

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatriaan erikoistuva Paula Mustonen, TYKS, Turku Brain and Mind Center, 5.000,00 euroa
Väitöskirjatyö: Raskaudenaikainen stressi ja lapsen psykososiaalinen kehitys – hiuskortisoli varhaisen stressin biomarkkerina

Lääketieteen lisensiaatti Päivi Ronkainen, Kuopion yliopistollinen sairaala, Lastenpsykiatrian poliklinikka, 5.500,00 euroa
Väitöskirjatyö: Lapsen nukkuminen, äidin psyykkinen kuormitus ja istukkakudoksen metabolian säätelyhäiriöt

TERTTU ARAJÄRVI RAHASTO:

Lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jaana Alakortes, OYS, Lastenpsykiatrian klinikka, Oulu, 4.000,- euroa
Väitöskirjatyö: Varhaisten psyykkisten oireiden tunnistaminen ja esiintyminen pohjoissuomalaisilla pojilla ja tytöillä

NEUROLOGIARAHASTO

Lääketieteen lisensiaatti, neurologiaan erikoistuva lääkäri Leena Kämppi, HUS, HYKS neurologian klinikka, Helsinki, 6.000,00 euroa
Väitöskirjatyö: Status epilepticuksen hoidon viiveet ja niiden vaikutus ennusteeseen

Dosentti, LT, Juho Joutsa, Massachusetts General Hospital (MGH) Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Harvard Medical School, 6.900,00 euroa
Muu tutkimus: Noninvasive stimulation of the brain dopamine system: A study combining neuromodulation to multimodal neuroimaging

RINNEKODIN KEHITYSVAMMATUTKIMUSRAHASTO

Psykologi, psykologian maisteri, Jenni Heikkilä, Helsingin yliopisto, 7.500,00 euroa
Väitöskirjatyö: Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla

Lääketieteen lisensiaatti Laura Puhakka, HUS, Lasten ja nuorten sairaala, 3.000,00 euroa
Väitöskirjatyö: Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion seulontatutkimus.

Dosentti Katja Kanninen, A.I.Virtanen -instituutti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 5.000,00 euroa
Muu tutkimus: Kantasolujen erilaistumishäiriö kehityksellisen poikkeavuuden aiheuttajana.

Psykologi, psykologian maisteri Riia Ikonen-Lindblom, Tutkimus liittyy Niilo Mäki Instituutin ja Kehitysvammaliiton toteuttaman Laaja-alaiset oppimisvaikeudet hankkeen yhteydessä kerättyyn aineistoon, 5.000,00 euroa,
Muu tutkimus: Lievästi kehitysvammaisten ja yleisiltä kognitiivisilta taidoiltaan samanlaisten ei-kehitysvammaisten nuorten väliset erot neuropsykologisissa ja akateemisissa taidoissa.

Lääketieteen lisensiaatti, diplomi-insinööri Ulrika Roine, Helsingin yliopisto, 4.000,00 euroa.
Muu tutkimus: Aivojen mikrorakenteen ja konnektiivisuuden muutokset juveniilissa neuronaalisessa seroidilipofuskinoosissa (JNCL).

Lääketieteen tohtori Roope Tikkanen, Rinnekoti-Säätiö, 6.000,00 euroa.
Muu tutkimus: Psykiatrisen sairastavuuden vaikutus kehitysvammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen ja elämänlaatuun.

Terveystieteiden maisteri Hanna-Mari Karhumaa, Department of Intellectual and Developmental Disabilities, MTRO Therapeutic Services, Nashville, Tennessee, USA, 600,00 euroa.
Muu tutkimus: Monivammaisten aikuisten kehitysvammaisten ravitsemuksessa on parannettavaa.

Suomen Aivosäätiön keskusrahasto:

Filosofian maisteri Oikkonen-Köngäs Jaana, Helsingin yliopisto, lääketieteellisen genetiikan osasto, Helsinki, 4.800,00 euroa
Väitöskirjatyö: Genomiset metodit musiikin biologisen taustan tutkimuksessa

Yliopistotutkija Tiina Pirttimäki, A. I. Virtanen instituutti, Itä-Suomen yliopisto, 20.000,00 euroa
Muu tutkimus: Funktionaalinen magneettikuvaus ja EEG epilepsiamalleissa

Suomen Aivosäätiö myönnetyt apurahat 2015_tiedote (pdf)

Apurahan saajat:

Alzheimerrahasto:

Lääketieteen yo Ramona Haanpää, Itä-Suomen yliopisto,3000 euroa, CERAd tehtäväsarja ja aivojen uudet kuvantamismenetelmät psyykkisten sairauksien ja otsa-ohimolohkodementian erotusdiagnostiikassa.

Lääketieteen kandidaatti Fanni Haapalinna, Itä-Suomen yliopisto, 4200 euroa, Aivo-selkäydinnesteen Alzheimerin taudin biomarkkerit muistisairauksien kliinisessä diagnostiikassa.

Lääketieteen kandidaatti Eino Solje, Itä-Suomen yliopisto, 4200 euroa,Otsa-ohimolohkorappeumien yleisimmän geneettisen syyn – C9ORF72 toistojakson – kliiniset ilmentymät.

Lääketieteen lisensiaatti Sonja Sulkava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 4200 euroa, Työuupumus ja Alzheimerin taudin riski – yhteinen geneettinen tausta ja ennustevaikutus pitkittäisessä asetelmassa.

Vesa Kaustia –rahasto:

Lääketieteen lisensiaatti Laura Ekblad, PET-keskus, Turun yliopisto, 5000 euroa, Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden vaikutus muistiin.

Filosofian maisteri Noora Salmi, PET-keskus, Turun yliopisto, 5000 euroa, Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen: kaksostutkimus.

Neurologiarahasto:

Filosofian maisteri Mikko Muona, Helsingin yliopisto, 4000 euroa, Harvinaisten epilepsiaoireyhtymien molekyyligeneettisen taustan selvittäminen.

Filosofian maisteri Jari Saksi, Helsingin yliopisto, 4000 euroa, Geenien ilmentymismuutokset oireilevan kaulavaltimoateroskleroosin ja aivoinfarktin taustalla.

Filosofian maisteri Susanne Vainio, PET-keskus, Turun yliopisto, 4000 euroa, Multippeliskleroosin lääke- ja PET-merkkiaineiden arviointi neuroinflammaatiomalleissa.

Filosofian tohtori Sofya Ziyatdinova, A.I.Virtanen –instituutti, Itä-Suomen yliopisto, 4000 euroa, Effects of antiepileptic drugs and dietary supplementation on epileptogenesis and epileptic brain activity in a mouse model of Alzheimer’s disease.

Terttu Arajärvi –rahasto:

Lääketieteen lisensiaatti Jaana Alakortes, Oulun yliopistollinen sairaala, 7000 euroa, Varhaisten psyykkisten ongelmien tunnistaminen ja esiintyminen pohjoissuomalaisilla pojilla ja tytöillä.

Lastenpsykiatrian rahasto:

Psykologian maisteri Elina Jokiranta, Turun yliopisto. Tutkimustyöhön myönnettiin apuraha myös Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahastosta, 8000 euroa, Väitöskirja Autismikirjon häiriöiden riskitekijät pohjautuen hankkeeseen: FIPS-A (Finnish Prenatal Study of Autism Spectrum Disorders).

Lääketieteen lisensiaatti Susanna Leivonen, Turun yliopisto, 7000 euroa, Touretten oireyhtymään ja muihin tic-häiriöihin liittyvät pre- ja perinataaliriskitekijät. (FIPS-TIC, Finnish prenatal study of Tourette syndrome and other tic disorders.

Luonnontieteiden kandidaatti Lotta Lempinen, Lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 8000 euroa, Onko lastenpsykososiaaliset ongelmat ja palveluiden käyttö muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana?

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, Itä-Suomen yliopisto, 3500 euroa, Lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käytännöt Suomessa – FinADHD-study.

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto:

Dosentti Maija Castren, Helsingin yliopisto, 3340 euroa, Potilaskohtaisten hermoston kantasolujen ärtyvyyden muutokset hermoverkkojen toiminnallisten häiriöiden taustalla.

Psykologian maisteri Jenni Heikkilä, Helsingin ja Jyväskylän yliopisto, 5000 euroa, Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla.

Dosentti Tuula Hurtig, Oulun yliopistollinen sairaala, 5000 euroa, Lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen – psykososiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisriski seurantatutkimuksen valossa sekä normaaliväestöllä että kahdella osittain päällekkäisellä erityisryhmällä: autismikirjo ja kehitysvammaisuus.

Terveystieteiden maisteri Johanna Olli, Turun yliopisto, 5000 euroa, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen.

Filosofian maisteri Olli Pietiläinen, Suomen molekyylilääketieteen Instituutti, Helsingin yliopisto, 3000 euroa, Kehitysvammaisuuden ja vakavien neuropsykiatristen sairauksien geneettinen tausta Suomalaisessa väestössä.

Dosentti Antti Teittinen, Kehitysvammaliitto, 5000 euroa, Kehitysvammaisten ihmisten osallisuus/yksinäisyys – miten vahvasti kehitysvammaiset ihmiset kokevat olevansa mukana lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa?

Psykologian maisteri Emmi Tuomi, Rinnekoti-Säätiö, Itä-Suomen yliopisto, 5800 euroa, Aistimonivammaisen henkilön kognition arviointi – Vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen lähestymistapa.

Apurahan saajat:

Terttu Arajärvi -rahasto

Jenni Fyrsten, Oulun yliopisto, 6000 €, Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla

Lastenpsykiatrian rahasto

Marie Korhonen, Tampereen yliopisto, 6000 €, Äidin masennuksen vaikutus nuoruusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen toimintakykyyn ja oireiluun sekä lapsen oireilun jatkuvuutta 4–5-vuoden iästä 16 vuoden ikään.

Susanna Leivonen, Turun lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, 6000 €, pre- peri- ja postnataalisten tekijöiden yhteys Touretten oireyhtymään ja muihin nykimishäiriöihin

Anita Puustjärvi, Itä-Suomen yliopisto, 4000 €, Lasten ja nuorten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käytännöt Suomessa.

Nina Pyykkönen, Turun yliopisto, 2000 €, Äidin mentalisaatiokyky varhaisessa vanhemmuudessa sekä normatiivisten että korkean riskin äitien kohdalla FinnBrain-tutkimus.

Maria Rönkä, Oulun yliopisto, 3000 €, Lapsen valmisteleminen rikosselvittelyyn liittyviin oikeuspsykologisiin haastatteluihin ja lapsen haastateltavuuden arvio

Neurologiarahasto

Suvi Hokkanen, Cambridgen ja Helsingin yliopisto, 5000 €, Hippokampaaliskleroosi – ongelmallinen ja vähän tunnettu, hyvin iäkkäiden ihmisten dementiaa aiheuttava sairaus

Koskinen Suvi, Helsingin yliopisto, 3000 €, Kaulavaltimoahtauman radiologinen arviointi

Teemu Luoto, Tampereen yliopisto, 3000 €, Akuutin, lievän aivovamman saaneiden potilaiden kliininen arviointi.

Tiina Remes, Oulun yliopisto, 5000 €, Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto

Tuula Hurtig, Oulun yliopisto, 14 960 €, Lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen – psykososiaalinen hyvinvointi ja syrjäytymisriski seurantatutkimuksen valossa sekä normaaliväestöllä että kahdella osittain päällekkäisellä erityisryhmällä: autismikirjo ja kehitysvammaisuus

Kaisa Kanerva, Helsingin yliopisto, 4400 €, Työmuisti ja varhaiset koulutaidot esikouluikäisillä lapsilla

Johanna Olli, Turun yliopisto, 6400 €, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen

Elzbieta Plonka-Poltora, 7630 €, Do anti-epileptic medications (Valproates and Lamotrigine) increase the risk of atherosclerosis-A case-control study?

Krista Wallenius, Oulun yliopisto, 9600 €, Lasten bilateraalinen sisäkorvaistutehoito Suomessa: Kuulovikaisten lasten pragmaattinen kehitys 4–6 vuoden iässä

Outi Äyräs, Helsingin yliopisto, 3000 €, Alkuraskauden niskaturvotuksen merkitys sikiön epämuodostumien seulontamenetelmänä ja vaikutus lasten pitkäaikaisennusteeseen

Apurahahakemusten arvioinnista vastasivat:

Professori Timo Ahonen, professori Eeva Aronen, dosentti Maija Castren, psykologi Esa Chydenius, professori Irina Elovaara, dosentti Anu Jalanko, professori Perttu Lindsberg, professori Kari Majamaa, professori, emerita Irma Moilanen, professori Anne Remes, professori Risto Roine, professori Andre Sourander ja professori Tuula Tamminen.

Katso apurahan saajat tästä (pdf)

Apurahahakemusten arvioinnista vastasivat:

Professori Timo Ahonen, professori Eeva Aronen, dosentti Maija Castren, psykologi Esa Chydenius, professori Irina Elovaara, dosentti Anu Jalanko, hammaslääketieteen lisensiaatti Heli-Maija Laine, professori Perttu Lindsberg, professori Kari Majamaa, professori, emerita Irma Moilanen, professori Anne Remes, professori Risto Roine, dosentti Jaana Suhonen, professori Raimo Sulkava, professori Andre Sourander ja professori Tuula Tamminen.

Alzheimer-tutkimusrahasto. Tukee dementian hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Lastenpsykiatrian tutkimusrahasto. Tukee lastenpsykiatristen sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Lihastautien tutkimusrahasto. Tukee lihastautien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämishankkeita.
Neurologian tutkimusrahasto. Tukee neurologian alan diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeita.
Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahasto. Tukee kehitysvammaisuuden diagnostiikkaan, hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kehittämis- ja tutkimushankkeita ja käsittelee kehitysvammaisen elämänlaatua, perhettä tai kehitysvammaisuuteen liittyviä eettisiä näkökohtia.
Terttu Arajärvi -rahasto. Tukee lasten varhaisen vuorovaikutuksen ja alle kouluikäisten lasten psykiatrista tieteellistä tutkimusta.

Lisätietoja Merja Rekola, puh: 0400 933 938 tai s-posti: aivosaatio(at)aivosaatio.fi