Vuorovaikutuksen laadukkuus testivälineiden soveltamista olennaisempaa aistimonivammaisten henkilöiden kognition arvioinnissa.

Rinnekodin psykologi Emmi Tuomi on tutkinut aistimonivammaisten henkilöiden kognition arviointia vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa arvioidaan, miten psykologisia tutkimusmenetelmiä voidaan muokata kehitysvamman aste, aistivammat tai motoriset vaikeudet huomioiden, sekä millä tavoin kognitiiviset taidot tulevat esiin vuorovaikutuksessa. – Tuloksista nousi esiin yllättäviäkin asioita, esimerkiksi vuorovaikutuksen sekä yksilöllisten mielenkiinnonkohteiden ja motivaation merkityksestä psykologisessa tutkimuksessa. Tuntoaistiin, keholliseen tutkimiseen ja kosketukseen perustuvan vuorovaikutuksen rooli on arvioinnissa erittäin … Read More

Saadun apurahan turvin pystyin työskentelemään keskeytyksettä tutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Osoitimme suomalaisessa otsalohkodementia-aineistossa, että syöpäsairauksia ilmenee selvästi vähemmän otsalohkodementiaa sairastavilla potilailla. Ero oli huomattava ja tilastollisesti merkittävä sekä terveisiin verrokkeihin että Alzheimerin tautia sairastaviin verrattuna. Tämä voi liittyä immunologisen säätelyn häiriöön otsalohkodementiaa sairastavilla. Tulos on merkittävä uusi löydös. Toisessa työssä havaitsimme, että rakkulaiseen pemfigoidiin liittyvä BP180 autovasta-ainepitoisuus oli koholla merkittävällä osalla otsalohkodementiaa sairastavista potilaista, jotka kantavat C9orf72 -toistojaksomutaatiota. Kolmannessa työssä … Read More

Älyvaatteilla käsiksi vauvojen aivotoimintaan

Imeväisen aivorytmit -tutkimushankkeessa kehitetään muun muassa vastasyntyneen aivosähkökäyrän mittaushattua. Suomessa lasten aivotutkimuksessa ollaan monella saralla edelläkävijöitä, mutta kehittyvistä aivoista tiedetään vielä hämmentävän vähän. Sampsa Vanhatalon vetämä tutkimusklusteri koostuu eri alojen parhaista osaajista – mukana on niin insinöörejä kuin lastenneurologeja. – Kehittyvät aivot ovat pohja ihmisen elinikäiselle aivoterveydelle. Tiedämme kuitenkin vielä hämmästyttävän vähän aivojen toiminnasta. Erityisesti kehittyvien aivojen tutkimusta pitäisi lisätä, … Read More

Äidin raskaudenaikainen stressi

  Äidin raskaudenaikaisen stressin yhteys lapsen stressinsäätelyjärjestelmän kehitykseen Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksen tarkoituksena on selvittää ympäristön ja perimän vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimus keskittyy erityisesti aivojen kehitykseen. Yksi mielenkiinnon kohteista on selvittää äitien raskausaikana kokeman stressin vaikutuksia lapsen stressinsäätelyjärjestelmän eli hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin (HPA-akseli) kehitykseen ja toimintaan. Kun HPA-akseli aktivoituu stressaavaksi koetun tilanteen yhteydessä, se erittää verenkiertoon kortisolihormonia. Kortisoli auttaa kehoa ja mieltä jaksamaan … Read More

Soittavat aivot, laulavat aivot, oppivat aivot

Musiikilla luovuus kasvuun Taide kohtasi tieteen -yleisöseminaarissa 29.8.2018. Yhteistyössä Urkuyö ja Aaria -festivaali ja Suomen Aivosäätiö Mari Tervaniemi, tutkimusjohtaja, CIRERO Learning ja Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto Illan ensimmäisenä puhujana kuultiin Mari Tervaniemeä, kansainvälisesti tunnettua kognitiivisen neurotieteen asiantuntijaa. Tervaniemi on väitellyt psykologian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1997 ja hänellä on dosentuurit musiikkipsykologiassa (JY) ja käyttäytymisneurotieteissä (HY). Tällä hetkellä hän työskentelee tutkimusjohtajana … Read More

Lapsi ja musiikki

Musiikilla luovuus kasvuun Taide kohtaa tieteen -yleisöseminaari 29.8.2018 Sellosali Yhteistyössä Urkuyö ja Aaria -festivaali ja Suomen Aivosäätiö Jari Sinkkonen, LT, lastenpsykiatrian dosentti, diplomihuilisti EVP, Turun yliopisto Lastenpsykiatrian dosentti, lasten- ja nuorisopsykoterapeutti ja diplomihuilisti Jari Sinkkosen eloisa esitys tutustutti seminaariyleisön lasten kokemaan musiikin maailmaan. Sinkkonen on aktiivinen osallistuja kasvatusta, lastensuojelua ja lasten kehitystä koskevassa keskustelussa. Hänen puheenvuorossaan saimme kuulla myös hänen … Read More

Ympäristö muokkaa lapsen aivoja

Aivot kehittyvät lapsuudessa hurjaa vauhtia, ja ympäristöllä on suuri vaikutus siihen, millaisia hermoverkkoja lapsen aivoissa aktivoituu ja mitkä jäävät syntymättä. Mielenterveyshäiriötä voidaan ehkäistä jo lapsuudessa. Lasten aivoissa on ylen määrin optioita erilaisten hermoverkostojen syntymiselle. Osa näistä verkostoista ei koskaan aktivoida tai ne kuihtuvat pois ilman vahvistumista. Tätä hermoverkkojen syntymistä ja syntymättä jäämistä tapahtuu varhaislapsuudessa kaikista eniten. Siksi aivojen varhaiseen kehitykseen … Read More

Aivot arvostavat kohtuutta – alkoholin käyttö on taitolaji

Nuoret kokeilevat alkoholia ensi kerran useimmiten yläasteella. Vaikka kokeilut kuuluvat murrosikään, vanhempien ei pidä suhtautua niihin kaverillisesti. Alkoholia nuorelle ei saisi ostaa koskaan. Alkoholin käyttö on taitolaji. Viina on viisasten juoma. Humalaan viisas ei juo. Kuinka suomalaiset juovat? Humalajuominen on edelleen yleistä. Yläasteikäisista joka kuudes, lukiolaisista joka neljäs ja ammattikoululaisista noin joka kolmas juo vahvaan humalaan vähintään kerran kuussa. Toisaalta … Read More

Lapsen kehittyvät aivot ovat addiktiolle herkemmät kuin aikuisen

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan vanhemmat tuijottavat liikaa lasten peliaikoja sen sijaan, että miettisivät, missä lapsen ajatukset ovat. Lapsen aivot ovat addiktiolle herkemmät kuin aikuisen. Ruutuaikojen tuijottaminen on turhaa – tärkeämpää on tuntea lapsensa. ­­ Pelaaminen on jatkuva stressitila lapselle, sillä kaikki aistit ovat jatkuvasti valppaina. Digitaalisuus ja jatkuva kännykän läsnäolo kuormittavat lasta. Nyt lapsuuttaan elävät sukupolvet kasvavat ympäristössä, jollaista ei … Read More

Kohtuullinen pelaaminen on hyväksi aivoille

Kohtuullinen pelaaminen on hyväksi aivoille. Monisuorittamisella sen sijaan on yhteys huonompaan keskittymiskykyyn, toteaa maaliskuussa tohtoriksi väittelevä tutkija Mona Moisala. Tutkija Mona Moisala on mukana Mind the Gap -tutkimusprojektissa, jossa on selvitetty teknologian käytön vaikutusta aivotoimintaan. Hän väittelee aiheesta 31. maaliskuuta. Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti kahteen ilmiöön: monisuorittamiseen ja sen vaikutukseen keskittymiskykyyn sekä pelaamiseen ja sen vaikutukseen muistin toimintaan. Tutkittavina oli … Read More