2018 myönnetyt apurahat

Aivosäätiö myönsi joulukuussa 2018 apurahoja säätiön rahastoista Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien, lastenpsykiatrian, neurologian ja kehitysvammalääketieteen alan tieteelliseen tutkimukseen.Myönnetyt apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja ja suunnattu pääosin väitöskirjaa valmisteleville, tutkijan uraa aloitteleville eri alojen tutkijoille. Säätiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös aikaisemmin tuetun työn loppuunsaattamista. Näin toimittiin myös vuoden 2018 apurahapäätöksiä tehtäessä.Apurahoja myönnettiin yhteensä 24 kpl, 189 000 euroa. Lämpimät onnittelut … Read More

2017 myönnetyt apurahat

Suomen Aivosäätiön hallitus vahvisti 14.12.2017 vuoden 2017 myönnettävät apurahat.   Alzheimerrahasto Katisko Kasper, lääk. kandidaatti, väitöskirjatyö: Tulehduksen merkitys otsa-ohimolohkorappeumissa, 6.000 euroa henkilökohtaisena apurahana. Lampinen Riikka, FM, väitöskirjatyö: Epigeneettiset muutokset Alzheimerin taudissa: uudenlaisen potilasperäisen tutkimusmallin kehittäminen, 5.000 euroa henkilökohtaisena apurahana. Mattila Heli, LL, väitöskirjatyö: Glymfaattinen pulsaatio etenevissä muistisairauksissa, 7.000 euroa henkilökohtaisena apurahana. Pentikäinen Heikki, TtM, väitöskirjatyö: Kestävyyskunto, lihasvoima ja kognitio ikääntyvillä … Read More

2016 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto Kankaanpää Jari, LL, väitöskirjatyö (Anne Remes jäävi) 5.000,00 €,  OxLDL vasta-aineet Alzheimerin taudissa ja kardiovaskulaarisairauksissa , Oulun yliopisto Konttinen Henna, FM, väitöskirjatyö 5.000,00 €, Aivojen tulehdusvaste Alzheimerin taudissa – mikrogliasolumallin kehittäminen potilaiden kantasoluista, Itä-Suomen yliopisto Nikumaa Henna, sosionomi, väitöskirjatyö, 3.200,00 €, Muistisairas ihminen autonomisena toimijana – oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen, Helsingin yliopisto Hallikainen Ilona, PsT, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 9.200,00 €, … Read More

2015 myönnetyt apurahat

ALZHEIMERRAHASTO Lääketieteen lisensiaatti Riikka Rytty, tutkijakoulutettava Oulun yliopisto, 9.500,- euroa Toiminnallinen magneettikuvaus otsa-ohimolohkorappeumassa. Psykologian maisteri Noora – Maria Suhonen, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 9.500 euroa Otsa-ohimolohkorappeumat: neuropsykologinen näkökulma Lääketieteen tohtori Nina Kemppinen, TYKS PET-keskus, Turku, 5.000,- euroa Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability – Positron Emission Tomography and Cerebrospinal Fluid Sub-Study (FINGER PET-CSF). Filosofian maisteri, erikoistutkija … Read More

2014 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto: – CERAd tehtäväsarja ja aivojen uudet kuvantamismenetelmät psyykkisten sairauksien ja otsa-ohimolohkodementian erotusdiagnostiikassa. 3000 euroa. Lääketieteen yo Ramona Haanpää, Itä-Suomen yliopisto – Aivo-selkäydinnesteen Alzheimerin taudin biomarkkerit muistisairauksien kliinisessä diagnostiikassa. 4200 euroa. Lääketieteen kandidaatti Fanni Haapalinna, Itä-Suomen yliopisto – Otsa-ohimolohkorappeumien yleisimmän geneettisen syyn – C9ORF72 toistojakson – kliiniset ilmentymät. 4200 euroa. Lääketieteen kandidaatti Eino Solje, Itä-Suomen yliopisto – Työuupumus ja Alzheimerin … Read More

2012 myönnetyt apurahat

Alzheimerrahasto: Kämäläinen Anna LK Biomarkkerit neurodegeneratiivisten sairauksien erotusdiagnostiikassa Lastenpsykiatrian rahasto: Hurtig Tuula FT Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen Ilola Anna-Marja LL Lasten kiusaaminen: esiintyvyys, taustatekijät ja pitkäaikaisvaikutukset Mara Anniina PsM Globaali ja lokaali visuaalinen prosessointityyli lapsilla ja nuorilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä Timonen-Soivio Laura LL FIPS-A, Finnish Prenatal Study of Autism spectrum disorders-synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja äidin raskaudenaikainen lääkitys v. 1987-2005 syntyneillä ASD lapsilla Urrila Anna-Sofia LT … Read More

2013 myönnetyt apurahat

Terttu Arajärvi-rahasto Jenni Fyrsten, Oulun yliopisto, 6000 eur, Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla Lastenpsykiatrian rahasto Marie Korhonen, Tampereen yliopisto, 6000 eur, Äidin masennuksen vaikutus nuoruusikäisen lapsen sosioemotionaaliseen toimintakykyyn ja oireiluun sekä lapsen oireilun jatkuvuutta 4-5-vuoden iästä 16-vuoden ikään. Susanna Leivonen, Turun lastenpsykiatrinen tutkimuskeskus, 6000 eur, Pre- peri- ja postnataalisten tekijöiden yhteys Touretten oireyhtymään ja muihin … Read More