Kennedyn tauti

Harvinainen nuoren aikuisen hermolihassairaus, joka on mahdollisesti myös alidiagnisoitu. Kennedyn tauti (KD) eli spinobulbaarinen lihasatrofia (SBMA) on periytyvä selkäytimen alempien liikehermosolujen (alfamotoneuroneiden) rappeutumasairaus, joka aiheuttaa tahdonalaisten lihasryhmien hidasta heikkenemistä. Tauti ei merkittävästi lyhennä elinikää.  Kennedyn taudin aiheuttaa X-kromosomissa sijaitsevassa androgeenireseptoriproteiinia koodaavassa geenissä (AR) sijaitseva kolmen emäksen (CAG) toistojaksolaajentuma, josta seuraa AR-proteiinin polyglutamiinijakson piteneminen. Normaalisti tämän CAG-monistuman pituus on 10-36 toistojaksoa … Read More

Perinnöllisyys on iso tekijä muistisairauksissa

Alzheimerin taudin ja siihen toimivien lääkkeiden tutkimuksissa ollaan läpimurron kynnyksellä. Otsa-ohimolohkorappeumasta sen sijaan tiedetään vielä vähän – paitsi että perinnöllinen riski on suuri. Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus. Sen riskitekijöitä ovat erityisesti verenpainetauti, korkea kolesteroli, sokeriaineenvaihdunnan häiriö ja aivoverenkiertohäiriöt. Taudin puhkeamisen selvin syy löytyy kuitenkin perintötekijöistä. Jos suvussa on Alzheimerin tautia, se lisää selvästi riskiä sairastua. Yksi Alzheimerille altistava tekijä … Read More

Liikunta edistää aivojen virkeyttä ja terveyttä

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivisella liikunnalla on positiivinen vaikutus aivojen terveyteen. Pään kuvantamisen tutkimuksissa on muun muassa huomattu, että kolme kertaa viikossa suoritettu reipas liikunta kasvatti tutkituilla muistille tärkeän hippokampuksen kokoa. Mielenkiintoinen tieto oli, että vertailuryhmässä, jossa venyteltiin kolme kertaa viikossa, hippokampuksen koko pieneni kuten iän myötä saattaa olettaakin. Aivot saavat energian ja hapen verenkierrosta. Verenkierto taas lisääntyy sydämen … Read More

Otsa-ohimolohkorappeuman syitä tunnetaan vasta vähän

Otsa-ohimolohkorappeuma on muistisairauksien ryhmään kuuluva oireyhtymä, josta tiedetään vielä hyvin vähän. Nimensä mukaisesta otsa-ohimolohkorappeumasairaudet aiheuttavat otsa- tai ohimolohkojen rappeumaa, joten sairauden muodot rappeuttavat aivoissa nimenomaan niitä alueita, jotka huolehtivat muun muassa sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä puheen tuottamisesta ja ymmärtämisestä. Otsa-ohimolohkorappeumasairauksien muistioireet kehittyvät yleensä vasta muita oireita myöhemmin. Suomessa yleisin muoto otsa-ohimolohkorappeumasta on otsalohkodementia, joka voi aiheuttaa ensioireinaan usein muutoksia käytöksessä ja … Read More

Hjärnans mysterier: Alzheimerssjukdom och andra demenssjukdomar

Studia generalia Hjärnans mysterier – minnet! Docent, specialist i neuropsykologi Mira Karrasch berättar mera om minnet och vad som händer i hjärnan vid olika demenssjukdomar. Tid: Fredagen den 22 september kl 15-17 Lokal: Åbo Akademi, Axelia, 3.vån, Biskopsgatan 8, Åbo Kom med lyssna och diskutera. Fritt inträde. Välkommen!  

Aivotulehdus eli enkefaliitti

Tapahtumatallenne: ENKEFALIITTI – KUINKA ESTÄN, MITEN TOIMIN JA MITEN TUTKITAAN, JOS SEN SAAN? Neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Mika Saarela Tapahtumatallenne: ENKEFALIITTI – MUISTIN SAIRAUS MUTTA EI MUISTISAIRAUS. Neuropsykologian professori Laura Hokkanen Tapahtumatallenne: MIKSI ENKEFALIITTIPOTILAALLA ON USEIN PSYKIATRISIA ONGELMIA? Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja