Kuukausilahjoitus aivotutkimukseen

Kuukausilahjoitus aivotutkimukseen

Miten lahjoitukseni käytetään?

Aivosäätiö myöntää vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimukset selvittävät aivoperäisten sairauksien syntymekanismeja, edistävät niiden varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä tuovat uutta tietoa aivoterveyteen vaikuttavista tekijöistä.