Suomen Aivosäätiö ja Suomen Akatemia ohjelmayhteistyöhön

Suomen Aivosäätiö ja Suomen Akatemia ohjelmayhteistyöhön

Suomen Aivosäätiö ja Suomen Akatemia ohjelmayhteistyöhön

Suomen Aivosäätiö ohjelmayhteistyöhön Suomen Akatemian kanssa.

Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma (2018-2020) tavoittelee rohkeita uusia tutkimusavauksia merkittävistä sairauksista aiheutuvien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmalla tavoitellaan paitsi tieteen uusiutumista ja korkeaa vaikuttavuutta, myös uudenlaista yhteistyötä sairauksien tutkimusta tukevien rahoittajien ja säätiöiden kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan laajempaa rahoituskokonaisuutta. Ohjelmaan valittavilta hankkeilta edellytetään ennakkoluulotonta ja rajoja rikkovia uusia lähestymistapoja, ei jo olemassaolevien hankkeiden jatkotutkimuksia.

Suomen Aivosäätiö tukee niitä hankkeita, jotka edustavat säätiön tukemia aloja ja, jotka on valintaprosessissa hyväksytty tuettavaksi. Kyseeseen tulevat kansainvälisesti kilpailukykyiset projektit. Suomen Aivosäätiö tukee kolmen vuoden aikana enintään 150 000 eurolla hyväksyttyjä hankkeita.

Ohjelmamuistio ja lisätietoja TERVA-ohjelmasta Suomen Akatemian sivuilta. Hakuilmoitus julkaistaan maaliskuun alkupuolella ja haku avataan huhtikuussa 2017.

Lisätietoja Aivosäätiöstä antaa asiamies Merja Rekola puh. 0400 933 938 tai sähköposti merja.rekola@aivosaatio.fi

SUOMEN AIVOSÄÄTIÖN HALLITUS