Hjärnstiftelsen

Vad arbetar Hjärnstiftelsen för?

Hjärnstiftelsen arbetar för att bygga upp en framtid i Finland, där allt färre människor ska behöva lida av en sjukdom som drabbar hjärnan eller nervsystemet. Det här gör vi genom att främja forskning och tvärvetenskapligt samarbete som ökar förståelse för hjärnhälsa, hjärnsjukdomar och hjärnforskning. Vår verksamhet finansieras med hjälp av donationsmedel.  

Vi beviljar årligen stipendium för vetenskaplig forskning som berör hjärnans och nervsystemets funktioner samt eventuella sjukdomar. Ansökningstiden för våra stipendier är vart år i augusti.  

Hjärnstiftelsen grundades år 2009 av Alzheimer-stiftelsen, Stiftelsen för Pediatrisk psykologi, Neurologistiftelsen och Rinnehemmets stiftelse för forskning i utvecklingsstörningar. Därtill var Terttu Arajärvi, professor emerita i barnpsykologi, med om att grunda Hjärnstiftelsen. Stiftelsen för forskning i muskeldystrofi i Finland fusionerades med Hjärnstiftelsen år 2014.*

All vår verksamhet styrs av våra värden vilka är ansvar, sakkännedom och gemensam respekt.

Kort om föremål för Hjärnstiftelsens finansiering

Gör en donation som stöder hjärnforskning

Gör en donation

Varför stöder Hjärnstiftelsen forskning om hjärnan och nervsystemet?

Hjärnan är vårt viktigaste kapital. Hjärnan kan inte bytas ut, och det går inte att skaffa reservdelar. 

Hälften av alla kvinnor och var tredje man som fyllt 45 år insjuknar i en allvarlig hjärnsjukdom i något skede av sitt resterande liv. Indirekt berör sjukdomen ännu fler – familjemedlemmar, vänner och arbetskollegor.     

Hjärnsjukdomar hör till våra allra dyraste folksjukdomar. Den prislapp de orsakar uppgår för oss finländare till hela 11 miljarder euro. Hjärnsjukdomar orsakar samhället en räkning som är fyra gånger så stor som den för hjärtsjukdomar och cancer sammanlagt. ** 

Ett arbete som främjar hjärnhälsa ökar arbetsförmåga och prestanda hos individer, och minskar samtidigt risken för att personer ska insjukna i en hjärnsjukdom. En djupare förståelse för vilka mekanismer som orsakar hjärnsjukdomar ökar kunskap om hur var och en av oss kan ta hand om sin egen hjärnhälsa och hur hälsovården kan identifiera hjärnsjukdomar i ett tidigare skede än nu.

Med vård som baserar sig på vetenskaplig forskning om hjärnsjukdomar, kan vi öka arbetsförmåga och prestanda samt minska inte bara risken för att insjukna men även mänskligt lidande. Endast vetenskaplig forskning kan hjälpa oss att hitta botande vård och behandling av hjärnsjukdomar. 

*Fri översättning av namn på stiftelser. 

**Alla tal är uppskattningar eftersom det inte finns exakta uppgifter om kostnaderna.