Tunnistatko alkavan aivoinfarktin oireet?

Kolme tehtävää paljastaa häiriön aivojen toiminnassa.
katso Nicke Lignellin video

Suomen Aivosäätiön hallitus on vahvistanut säätiön rahastoista myönnettävät apurahat.

Alzheimerrahastosta myönnetään yhteensä 32.800 euroa

Väitöskirjatyö
Kankaanpää Jari, LL, OxLDL vasta-aineet Alzheimerin taudissa ja kardiovaskulaarisairauksissa, Oulun yliopisto
Konttinen Henna, FM, Aivojen tulehdusvaste Alzheimerin taudissa – mikrogliasolumallin kehittäminen potilaiden kantasoluista, Itä-Suomen yliopisto
Nikumaa Henna, sosionomi, Muistisairas ihminen autonomisena toimijana – oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen, Helsingin yliopisto

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseen
Hallikainen Ilona, PsT,
Neuropsykologiset mittarit Alzheimerin taudin interventiotutkimuksissa – osa MIND-AD-hanketta, Itä-Suomen yliopisto
Solje Eino, LK (väit.), Systeemisen- ja neuroinflammaation merkitys otsalohkodementian etiologiassa ja erotusdiagnostiikassa, Itä-Suomen yliopisto

Vesa Kaustia -rahastosta myönnetään yhteensä 11.600 euroa

Väitöskirjatyö
Kallio, Eeva-Liisa, PsL
, Kognitiivisen harjoittelun vaikuttavuus muistisairauden lievässä ja keskivaikeassa vaiheessa: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, Helsingin yliopisto
Takkinen Jatta, FM, Uudet PET-kuvantamismerkkiaineet Alzheimerin taudin patologisten muutosten tutkimiseen, Turun PET-keskus, Turun yliopisto

Lastenpsykiatrian rahastosta myönnetään yhteensä 27.400,00 euroa:

Väitöskirjatyö
Kakko Kirsi, LL, lastenpsykiatrian el, Antipsykoottisen lääkityksen käyttö lastenpsykiatrisilla potilailla, Tampereen yliopisto
Maasalo Katri, LL, Taustatekijät, motorinen aktiivisuus ja toiminnanohjaustaidot lasten mielialahäiriöissä, Helsingin yliopisto
Tervahartiala Katja, kasvatustieteen maisteri, Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin, sosiaaliseen kompetenssiin ja kielellisiin taitoihin – FinnBrain syntymäkohorttitutkimus, Turun yliopisto

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseen
Borg Anne-Mari, LT
, Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmän (LAPS) psykometriset ominaisuudet ja käyttökelpoisuus, Tampereen yliopisto                           

Terttu Arajärvi –rahastosta myönnetään yhteensä 7.780,00

Väitöskirjatyö
Cavonius Diana, TtM, Dialogisen perheohjauksen vaikuttavuus neurokognitiivisia vaikeuksia omaavan lapsen perheissä, Göteborgin yliopisto
Kataja Eeva-Leena, PsM, Onko äidin raskausajan stressi yhteydessä lapsen kasvonilmeisiin suuntautuvaan tarkkaavaisuuteen 8 kuukaudessa iässä, Finnbrain-raskauskohorttitutkimus, Turun yliopisto

Lihastautien rahastosta myönnetään 3.800 euroa

Muu tutkimus
Lehtokari Vilma, FT, Nemaliinimyopatiapotilaiden ravitsemustutkimus, Folkhälsanin tutkimuskeskus

Neurologiarahastosta myönnetään yhteensä 18.000,00 euroa

Väitöskirjatyö
Marttila Maria, LL, Pernegen- Perinnölliset polyneuropatiat, kliininen ja molekyyliepidemiologinen tutkimus, Oulun yliopisto
Sihvonen Aleksi, LL, Musiikin kuuntelun vaikutus aivoinfarktin jälkeiseen stressitilaan ja kuntoutumiseen, Turun yliopisto
Tiili Maria, LL, Eteisvärinäpotilaan varfariinihoito -aivokomplikaatiot ja uusiutuva aivoinfarkti (FinWAF), Helsingin yliopisto
Elo Petri, FM, Uusien PET-merkkiaineiden kehittäminen MS-taudin eläinmalleilla, Turun PET-keskus, Turun yliopisto

Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahastosta myönnetään yhteensä 53.910,00 euroa

Väitöskirjatyö
Heikkilä Jenni, PsM, Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla, Helsingin yliopisto
Olli Johanna, TtM, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen, Turun yliopisto
Peltopuro Minna, PsM, Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, Jyväskylän yliopisto
Puhakka Laura, LL, Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion aiheuttama tautitaakka Suomessa, Helsingin yliopisto

Väitöksen jälkeiseen tai muuhun tutkimukseen
Kaipainen Pekka, FT
, Ylävatsan sairauksien esiintyvyys kehitysvammaisilla, Rinnekoti-Säätiö
Karjalainen Katariina, LuK, CRISPR/Casp9- geenieditoinnin mahdollisuudet AGU- potilaiden iPS- soluissa, THL/Genomiikka ja Biomarkkerit yksikkö, THL Biopankki
Tikkanen Roope, LT, Psykiatrisen sairastavuuden vaikutus kehitysvammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen ja elämänlaatuun-jatkotutkimus, Rinnekoti-Säätiö
Tuomi Emmi
, PsM, Aistimonivammaisen henkilön kognition arviointi – vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen lähestymistapa, Rinnekoti-Säätiö, Jyväskylän yliopisto, Haukeland University Hospital

Suomen Aivosäätiön yleisrahastosta myönnetään yhteensä 25.000,00 euroa

Väitöskirjatyö
Kortesluoma Susanna, FM, FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa, väitöskirjatyö, Turun yliopisto
Tolonen Anna-Kaisa, FM, Kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita käyttävien lasten fonologiset ja leksikaaliset taidot, Oulun yliopisto

Apurahahakemusten arviointityöryhmä:
Geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto
Professori Fredrik Almqvist
Psykologi Esa Chydenius
Professori Hanna Ebeling
Professori Leena Haataja
Varatuomari Jouko Helomaa
KTM Simo Honkanen
Dosentti Anu Jalanko
Dosentti Mira Karrasch
Lääkintöneuvos Markus Kaski
Dosentti Tapani Keränen
Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Hannele Koillinen
Dosentti Anne Koivisto
HLL, EHL Heli-Maija Laine
Professori Perttu Lindsberg
Professori Kari Majamaa
Sosiaalineuvos Markku Niemelä
Psykologian tohtori Vesa Närhi
Rouva Helena Pöyry

Suomen Aivosäätiö tukee lahjoitusvaroin aivojen ja hermoston toiminnan sekä sairauksien tutkimusta ja tuo tutkimustulokset sinunkin avuksesi.

Aivojen ja hermoston sairaudet eivät ole vain ikääntyvän väestön vaan myös parhaassa työiässä olevat sairastuvat mm. Alzheimerin tautiin, aivoverenkiertohäiriöihin, MS- tai ALS-sairauteen tai psykiatriseen sairauteen. Tutkimuksen kautta voimme oppia yhä enemmän aivoista ja löytää uusia keinoja auttaa myös silloin, kun jokin on mennyt vikaan.

Aivojen sairauksista on tullut ylivoimaisesti kallein kansantautimme. Niistä koituu jo yli kaksi kertaa suurempi lasku kuin sydän- ja syöpätaudeista yhteensä. Mitä paremmin tutkimus pystyy selvittämään eri aivosairauksien syitä ja mekanismeja, sitä tehokkaampia keinoja se tuo sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka ei saa valtion tukea, vaan on täysin riippuvainen yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksista ja testamenteista.

Työ aivojen hyväksi koskettaa meitä kaikkia. Kiitos tuestasi!

Lahjoita tutkimusaikaa

Facebook

Tulevat tapahtumat

Lue Aivotutkimus blogia

Facebookissa:

Suomen Aivosäätiö - Hjärnstiftelsen i Finland lisäsi 4 uutta kuvaa albumiin Apurahatilaisuus 18.1.2017 — paikassa Helsinki. ... See MoreSee Less

View on Facebook

AIVOJEMME KIRJOA esillä Aivosäätiön apurahatilaisuudessa ke 18.1.2017 klo 16-18.

Myönnetyt apurahat ja apurahahakemusten arviointityöryhmän tiedot löytyvät Aivosäätiön verkkosivuilta www.aivosaatio.fi.
Käy kurkkaamassa!

Tervetuloa Kansallismuseon auditorioon, Helsinki. Vapaa pääsy.

Säätiön hallitus on myöntänyt apurahoja 28:lle tutkijalle.
Kaksi nuorta tutkijaa kertoo tarkemmin omasta tutkimustyöstään; Kuopiosta tulee Eino Solje kertomaan tutkimustyöstään aivojemme otsa-ohimolohkoon liittyvästä muistisairaudesta, Paula Tiili Helsingistä tutkii ja kertoo meille sydämen eteisvärinän hoitomuodoista. Ja aivoinfarktista, joka on pelätyin eteisvärinän seuraus. Mitä uutta? Tutkimus vie eteenpäin!

Muistisairaus
Otsalohkodementia on yleisin otsa-ohimolohkorappeumien alamuoto ja se on Alzheimerin taudin jälkeen toiseksi yleisin työikäisen henkilön etenevä muistisairauteen johtava sairaus. Sairauden alkuvaiheessa haasteellinen muistisairauden muoto. Tutkimusprojektissa selvitetään mm. geneettistä taustaa ja löytyykö tulehdusmarkkereista apua diagnostiikkaan.
Lääketieteen kandidaatti (väit.) Eino Solje, Kuopio: Systeemisen- ja neuroinflammaation merkitys otsalohkodementian etiologiassa ja erotusdiagnostiikassa.

Aivoverenkiertohäiriöt
Eteisvärinä on yleinen sairaalahoitoa vaativa sydämen pitkäkestoinen rytmihäiriö. Aivoverenkiertohäiriöt esim. aivoinfarkti on pelätyin eteisvärinän seuraus. Tutkimusprojektissa selvitetään eteisvärinäpotilaan antikoagulaation hoito- ja seurantakäytäntöjä. Tuloksilla tulee olemaan suoraa kliinistä arvoa mm. aivoinfarktin ja traumaattisen aivoverenvuodon riskinarvioon
Apuraha väitöskirjatyöhön.
Lääketieteen lisensiaatti Paula Tiili, Helsinki: Eteisvärinäpotilaan varfariinihoito -aivokomplikaatiot ja uusiutuva aivoinfarkti (FinWAF)
... See MoreSee Less

View on Facebook