Aivosäätiön tukemia tutkijoita ja tutkimuksia

Aivosäätiön tukemia tutkijoita ja tutkimuksia

Aivosäätiö tukee suomalaista aivotutkimusta apurahoin

Aivosäätiö myöntää vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Tuemme Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien, kehitysvammojen, lasten- ja nuorisopsykiatrian, lihastautien, neurokirurgian sekä neurologian (aivovammojen, aivoverenkiertohäiriöiden, epilepsian, MS-taudin ja Parkinsonin taudin) tutkimusta lahjoitusvaroin. Tutustu Aivosäätiön tukemiin tutkijoihin alla.

Aivosäätiön tukemat tutkimukset selvittävät aivoperäisten sairauksien syntymekanismeja ja  edistävät niiden varhaista tunnistamista, auttavat kehittämään uusia lääkkeitä ja muita hoitomenetelmiä sekä tuovat uutta tietoa aivoterveyteen vaikuttavista tekijöistä. Tutustu joihinkin tukemiimme tutkijoihin alla!

Vesa Kiviniemi

Toiminnallisen neurokuvantamisen professori Vesa Kiviniemi tutkii aivojen pulsaatioiden ohjaamaa glymfaattista järjestelmää, joka puhdistaa nukkumisen aikana aivot kuona-aineista. Mikäli aivot eivät puhdistu oikein, riski saada esimerkiksi muistisairauksia kasvaa. Kiviniemi ryhmineen kehittää myös aivojen pesua tehostavaa ”aivopesuria”, jolla voitaisiin helpottaa kuona-aineiden huuhtelemista aivoista.

 

Tutustu tutkijaan ja hänen työhönsä

Kuvassa on keski-ikäinen hymyilevä harmaatukkainen mies, jolla on silmälasit ja yllään sininen neulepusero.

Sini Laaksonen

Neurologian erikoislääkäri Sini Laaksonen etsii ratkaisuja MS-taudin hoitoon. Hän selvittää MS-taudin tautia aiheuttavia mekanismeja aivojen PET-kuvantamisen avulla, tavoitteenaan löytää vastauksia etenevän MS-taudin mysteereihin ja kehittää tehokkaampia hoitoja.

 

Tutustu tutkijaan ja hänen työhönsä

Sini Laaksonen etsii ratkaisuja MS-taudin hoitoon. Kuvassa Sini Laaksonen hymyilee kukkivan pensaan edessä.

Sampsa Vanhatalo

Kliinisen neurofysiologian professori Sampsa Vanhatalo: Monitieteellisessä Imeväisen aivorytmit -hankkeessa kehitetään lapsen aivokäyrän mittaamista ja varhaista diagnosointia helpottavia älyvaatteita.

 

Tutustu tutkijaan ja hänen työhönsä

Aivosäätiön myöntämät apurahat 2010-2022

Alzheimerin tauti, otsalohkodementia ja muut dementoivat sairaudet
526 950,00 €

Lasten- ja nuorisopsykiatria, mm. ADHD ja autismi
469 880,00 €

ALS, SMA ja muut lihastaudit
22 805,00 €

Aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja muut neurologiset sairaudet
276 700,00 €

Kehitysvammaisuus
399 290,00 €

Aivosäätiön yleisrahastosta myönnetyt apurahat, mm. aivojen glymfaattisen järjestelmän tutkimus ja lastenneurologia
250 800,00 €

Lahjoita aivotutkimukseen

Lahjoita

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.