Muusikon terveys

Sisällysluettelo

  Mitä on musiikkilääketiede?

  Musiikilla on keskeinen merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille: emme vain sattumalta kuuntele musiikkia ja kokoonnu konsertteihin musiikin ja taitavien muusikoiden äärelle.

  Musiikkilääketiede on lääketieteen toimintakenttä, joka kohdistuu muusikon omaan terveyteen sekä sairauksien hoitoon ja niiden ennalta ehkäisyyn. Muusikon ammatti on erityinen ja työ niin fyysisesti kuin psyykkisestikin kuormittavaa. Siksi muusikon terveyttä uhkaavat erityiset terveyden haasteet.

  Mitä ovat muusikon tavallisimmat terveysongelmat? 

  Muusikon terveyden tavallisia ongelmia ovat tuki- ja liikuntaelimistön erilaiset rasitus- ja kulumisvaivat, psyykkiseen kuormitukseen liittyvät oireet ja sairaudet sekä kuuloaistin toimintahäiriöt. Toisaalta muusikon ammattiin liittyvien terveysongelmien kenttä ulottuu kaikille erikoisaloille ja kaikkiin kehon osiin ja elinjärjestelmiin.

  Peruspilarit ovat muusikon terveyden erityispiirteiden ymmärtäminen ja tutkiminen sekä ennaltaehkäisy 

  Asianmukainen muusikon terveydenhuollon peruspilari – kuten laadukkaassa työterveyshuollossa tai urheilulääketieteessä – on muusikon ammatin erityispiirteiden ymmärtäminen. Tähän tarvitaan muusikon terveyttä ymmärtäviä terveydenhuollon ammattilaisia, joita kasvatetaan kouluttamalla. Se on musiikkilääketieteen yksi perustehtävä.

  Musiikkilääketieteen toinen perustehtävä on tutkia muusikon ammattia ja sen aiheuttamia haasteita muusikon terveydelle. Muusikon ammatin lääketieteellinen tutkimustyö auttaa ymmärtämään ongelmia paremmin ja suuntaamaan voimavaroja oikeisiin kohteisiin musiikkilääketieteessä.

  Kansainvälisesti arvostettu suomalainen musiikkilääketiede on ollut aina moniammatillista yhteistyötä yli terveydenhuollon ammattikuntien ja erityisen tärkeätä on yhteistyö muusikoiden kanssa. Musiikkilääketieteen kolmas perustehtävä on osallistua muusikoiden perus- ja täydennyskoulutukseen vahvistamalla muusikoiden ymmärrystä omasta terveydestään ja muusikkouteen liittyvien vaivojen ennaltaehkäisystä.

  Muusikot hoitavat meitä kaikkia musiikista nauttivia. Kuluttavassa työssään muusikot tarvitsevat tukeamme oman terveytensä avuksi.

  Jos haluat lahjoittaa muusikon terveyden tutkimukseen, ota ystävällisesti yhteyttä Aivosäätiöön (aivosaatio(at)aivosaatio.fi). 

   

  Lähteet

  Asiantuntija

  Dosentti, vastuulääkäri Miikka Peltomaa, Helsingin yliopisto, Helsingin Musiikkitalon muusikkopoliklinikka

  Tilaa uutiskirjeemme

  Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
  Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
  sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.