Ohjeet apurahan hakijoille

Ohjeet apurahan hakijoille

Apurahat ovat haettavissa vuosittain elokuussa

Aivosäätiön apurahoja voi hakea 1.8.−31.8.2023
Haku tapahtuu verkkopalvelussa https://aivosaatio.apurahat.net/
Hakupalvelu aukeaa 1.8. ja sulkeutuu 31.8. klo 23.59.

Aivosäätiö jakaa lahjoitusten avulla vuosittain apurahoja suomalaiseen aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Apurahojen arvioinnin suorittavat alansa parhaat asiantuntijat. Näin varmistumme siitä, että rahoitamme hankkeita, joilla on suurin potentiaali tuleville sukupolville. Apurahat myönnetään yksittäisille väitöskirja- tai post doc -tutkijoille ja ne ovat henkilökohtaisia.

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn eli apuraha ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Mikäli apurahan saajalla ei ole mahdollisuutta täyteen tutkimusvapaaseen, voi saaja käyttää apurahan maksukaudella 35 % eli noin kaksi päivää viikoittaisesta kokonaistyöajasta kliiniseen tms. työhön. Vähintään 65 % työajasta tulee kuitenkin käyttää tutkimustyöhön.

Aivosäätiö ei myönnä apurahoja matkakustannuksiin. Aivosäätiön apurahat voi nostaa kolmen vuoden sisällä niiden myöntämisestä.

Apurahahakemukseen tarvitaan:

  • selvitys käynnissä olevasta tutkimuksesta ja sen edistymisestä
  • yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)
  • julkaisuluettelo
  • ansioluettelo
  • väitöskirjatyön ohjaajan lausunto, ja
  • eettisen toimikunnan hyväksyntä.

Lue alla lisää siitä, miten apurahojen jakamisesta päätetään sekä apurahojen verotuksesta, apurahansaajan sosiaaliturvasta ja apurahan käytöstä tehtävästä raportoinnista.

Apply for Finnish Brain Foundation’s grants in brain research (instructions in English)

Miten apurahojen jakamisesta päätetään ja ilmoitetaan?

Apurahapäätöksillä pyrimme toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla visiotamme: Aivotutkimusta edistämällä rakennamme Suomea, jossa yhä harvempi joutuu kärsimään aivojen ja hermoston sairauksista.

Apurahahakemusten arvioinnissa noudatetaan Aivosäätiön tieteellisen asiantuntijaryhmän suosituksia. Säätiön erillisrahastojen hoitokunnat arvioivat oman alansa apurahahakemukset ja tekevät esityksen säätiön hallitukselle, joka tekee päätöksen apurahoista. Hakemusten arvioinnissa noudatetaan säätiölain (tullut voimaan 1.12.2015) mukaista Aivosäätiön esteellisyyssäännöstöä sekä toimitaan arvojemme – vastuullisuus, asiantuntemus ja keskinäinen kunnioitus – mukaisesti.

Myönteisistä päätöksistä ilmoitamme henkilökohtaisesti. Apurahapäätöksistä kerrotaan myös säätiön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä viestitään medialle. Aivosäätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Apurahan verotus ja apurahan saajan sosiaaliturva

Yksityisten säätiöiden, kuten Aivosäätiön myöntämät työskentelyapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (vuonna 2022 verovapaa määrä 24 475,56 /v).

Lisätietoja: vero.fi/apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus

Aivosäätiö ilmoittaa maksetuista apurahoista Melaan ja tekee vuosittain ilmoitukset Verohallintoon. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan.

Lisätietoja http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Raportointi apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja tuloksista Aivosäätiölle viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua apurahan maksupäivästä.

Apurahan saaja vastaa siitä, että Aivosäätiön myöntämä apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla. Mahdollinen uusi apuraha maksetaan, kun aikaisemman apurahan käytöstä on toimitettu säätiölle asianmukainen raportti.

Raportointi tapahtuu säätiön apurahajärjestelmässä. Apurahan saajan toimittama raportti arvioidaan siinä erillisrahaston hoitokunnassa, josta apuraha on myönnetty.

Aivosäätiöllä on oikeus julkaista raportti tai osia raportista verkkosivuillaan sekä hyödyntää raporttia muuten viestinnässään. Apurahan saaneiden tutkijoiden toivotaan antavan tarvittaessa haastatteluja säätiön toteuttamiin artikkeleihin, videoihin yms. viestintämateriaaleihin ja/tai säätiön aloitteesta tehtäviin media- ja sosiaalisen median uutisiin ja -artikkeleihin.  

Aivosäätiölle tulee lähettää myös yksi kappale tutkimusjulkaisuja, väitöskirja ja posteriesitys. Hyvän tavan mukaista on mainita rahoituksen myöntäjä julkaisussa (Suomen Aivosäätiö sr, Hjärnstiftelsen i Finland sr, Finnish Brain Foundation sr). Painokelpoisen tunnuksen esimerkiksi posteriin voi pyytää sähköpostitse osoitteesta aivosaatio@aivosaatio.fi.

Apurahan palauttaminen

Aivosäätiöllä on oikeus periä apuraha joko kokonaan tai osittain takaisin mikäli:
– apurahan saaja ei toimita raporttia määräaikaan mennessä

– apurahan saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti

– apurahan saaja on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa hankkeen aikana tapahtuneista oleellisista

muutoksista (esim. väitöskirjatyö on saatu päätökseen merkittävästi ennen apurahan maksua)
– mikäli apurahan hakija on tahallaan antanut vääriä tietoja hakemuksessaan tai raportissaan.

Lahjoita aivotutkimukseen

Lahjoita

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.