Aivot arvostavat kohtuutta – alkoholin käyttö on taitolaji

Nuoret kokeilevat alkoholia ensi kerran useimmiten yläasteella. Vaikka kokeilut kuuluvat murrosikään, vanhempien ei pidä suhtautua niihin kaverillisesti. Alkoholia nuorelle ei saisi ostaa koskaan. Alkoholin käyttö on taitolaji. Viina on viisasten juoma. Humalaan viisas ei juo.

Kuinka suomalaiset juovat?

Humalajuominen on edelleen yleistä. Yläasteikäisista joka kuudes, lukiolaisista joka neljäs ja ammattikoululaisista noin joka kolmas juo vahvaan humalaan vähintään kerran kuussa. Toisaalta täysraittius on lisääntynyt ja 12-17-vuotiaiden humalajuominen on lievässä laskussa.

Onko aloittamisiällä merkitystä?

Sillä on suuri merkitys. Mitä nuorempana aloittaa kokeilut, sitä todennäköisempää riskikäyttö on. Kehittyvät aivot ovat alttiimmat jäämään koukkuun, mutta myös altistusaika on pidempi.
Varhain aloitettu juominen näkyy myös aivoissa: hippokampuksen solut ovat normaalia pienempiä, minkä vuoksi sekä muistiin painaminen että asioiden palauttaminen muistista käy vaikeaksi. Koulu voi mennä huonosti.
Varsinkin alle 14-vuotiailla jokainen vuosi, jolla kokeiluja pystytään siirtämään, on tärkeä.


Jos nuori juo joka viikonloppu humalaan, se on aina riskikäyttöä. Säännöllisellä juomisella on taipumus muuttua pysyväksi, ja usein muut vaikeudet ja mielenterveysongelmat tulevat kuvaan.


Mikä on liikaa?

Jos nuori juo joka viikonloppu humalaan, se on aina riskikäyttöä. Säännöllisellä juomisella on taipumus muuttua pysyväksi, ja usein muut vaikeudet ja mielenterveysongelmat tulevat kuvaan.
Myös yksin juominen on nuorella merkki ongelmakäytöstä, samoin jos hän ottaa päihteitä sekaisin.
Ja aina jos muisti menee tai sammuu, on juotu liikaa.

Mitä murrosikäisen on hyvä tietää?

Ainakin se, että nuorella alkoholi vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin aikuisella. Ensi kokeiluissa monet juovat vahingossa itsensä sammuksiin. Siinä suurin vaara on alkoholin aiheuttama verensokerin lasku, mikä voi viedä hengen.
Kotona pitäisi aina painottaa nuorille, että jos kaveri on hyvin humalassa tai sammuu, hänelle täytyy saada apua, koska vaara on todellinen. Yksin ei humalaista kaveria saisi jättää koskaan.
Konkreettiset ohjeet ovat aina parempi kuin se, että jotain peruuttamatonta sattuu.

Miksi toisille alkoholista tulee ongelma, toisille ei?

Tutkimuksen mukaan alkoholiongelman juuret voivat olla jo lapsuudessa. Lapsen selkeät käytöshäiriöt, kuten sääntöjen rikkominen ja aggressiivisuus toisia lapsia tai uhmakuus aikuisia kohtaan, ennakoivat runsasta juomista ja muita päihteitä 18-vuotiaana.
Myös ylivilkkaat lapset kuuluvat riskiryhmään, ehkä siksi, että he toimivat impulssien mukaan.
Näillä lapsilla on lisäksi muita useammin kouluvaikeuksia. Ongelmiin olisi tärkeä tarttua jo varhain, koska ne näyttävät johtavan suurempiin myöhemmin elämässä.

Mitä vanhempien on hyvä tietää?

Murrosikäinen tarvitsee tukevaa aikuista. Tärkeintä on hyvä kontakti, niin että asioista pystytään neuvottelemaan, mutta se pitäisi luoda jo ennen murrosikää.
Nuoren kaverit on syytä tuntea ja tietää, missä nuori on ja että hän todella tekee sitä, mitä sanoo.
Humalajuomiseen täytyy aina puuttua. Viisasta on myös se, ettei lapsen nähden ole itse koskaan ainakaan vahvassa humalassa.
Jos muurosikäisen kanssa on mahdoton pärjätä tai pinna palaa, kannattaa hakea apua. Omaa vanhemmutta vahvistamalla voi parhaiten suojella nuorta.

Kuinka alkoholin ilo syntyy?

Alkoholi vaikuttaa suoraan aivojen mielihyväkeskukseen, josta vapautuu ryöpsähtämällä mielihyvähormoneja. Siitä syntyy nousuhumalan kevyt olo samalla kun ankara yliminä vaimenee. Ilo on siten puhtaasti kemiaa.
Kun juomista jatketaan, kontrolli liukenee ja liikkeet jähmettyvät. Humala häirisee myös muistia, minkä vuoksi pitkän illan tapahtumat saattavat kadota kokonaan muistista.

Onko alkoholin mielihyvästä haittaa?

Ei sinänsä. Ihminen on aina tavoitellut kaikin keinoin mielihyvää ja sillä on tarkoituksensa. Monet lajin selviytymiselle välttämättömät toimet aktivoivat luonnostaan mielihyväkeskusta, kuten syöminen, liikkuminen ja seksi.
Ongelmia syntyy, jos aivot jäävät mielihyväkoukkuun ja alkavat vaatia sitä lisää. Alkoholi voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, mutta koukku kehittyy yleensä vähitellen, tottumuksen kautta.
Laskuhumalan alakulo on jo lievä vieroitusoire, kun aivot joutuvat sopeutumaan mielihyväpiikistä takaisin normaaliin tilaan.

Kuinka ottaa viisaasti?

Niin, ettei juomisesta tule tarkoitus. Viisas osaa valita seuran, ajan ja paikan, eikä koskaan juo sellaiseen humalaan, että kontrolli katoaa. Viisasta on myös pysytellä hyvissä laaduissa.
Jos näitä ohjeita noudattaa, alkoholista ei koidu haittaa. Kohtuus on hyväksi kaikissa asioissa.

Miten liika juominen näkyy?

Jos alkoholia kuluu paljon, se näkyy esimerkiksi työssä. Aivot ovat kaikissa ammateissa ylivoimaisesti tärkein työkalumme. Nykyinen tieto vanhentuu lähes kokonaan kymmenessä vuodessa, ja tietojen käsittely, taitojen oppiminen, keskittyminen ja motivaatio tapahtuu kaikki päässä. Jos työelämässä aikoo pärjätä, tästä instrumentista on pidettävä huolta.
Humalasta haetaan edelleen helpostusta stressiin ja pahaan oloon, vaikka se on huonoin mahdollinen lääke ja kierre vain pahenee.
Väsyneet aivot tarvitsevat alkoholin sijasta luontaisia mielihyvän lähteitä: paljon liikuntaa, hyvää ravintoa, ihmisten seuraa, unta ja lepoa.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.