Miten lahjoitukseni auttaa

Miten lahjoitukseni auttaa

Aivosäätiö tukee tieteellistä aivotutkimusta apurahoin

Aivosäätiö myöntää vuosittain apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin liittyviin sairauksiin ja häiriöihin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Tuemme Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien, kehitysvammojen, lasten- ja nuorisopsykiatrian, lihastautien, neurokirurgian sekä neurologian (aivovammojen, aivoverenkiertohäiriöiden, epilepsian, MS-taudin ja Parkinsonin taudin) tutkimusta. Voit tutustua Aivosäätiön tukemiin tutkijoihin täällä.

Tutkimukset selvittävät aivoperäisten sairauksien ja häiriöiden syntymekanismeja, edistävät niiden varhaista tunnistamista ja hoitoa sekä tuovat uutta tietoa aivoterveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Näin lahjoituksesi auttaa: Aivosäätiön myöntämät apurahat 2010 – 2022

Alzheimerin tauti, otsalohkodementia ja muut dementoivat sairaudet
526 950,00 €

Lasten- ja nuorisopsykiatria, mm. ADHD ja autismi
469 880,00 €

ALS, SMA ja muut lihastaudit
22 805,00 €

Aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja muut neurologiset sairaudet
276 700,00 €

Kehitysvammaisuus
399 290,00 €

Aivosäätiön yleisrahastosta myönnetyt apurahat, mm. aivojen glymfaattisen järjestelmän tutkimus ja lastenneurologia
250 800,00 €


Aivosairauksia ennaltaehkäisevät keinot ja parantavat hoidot voidaan löytää vain tieteellisellä tutkimuksella.


Lahjoita aivotutkimukseen

Lahjoita

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.