Susanna Miekk-oja ja Laura Seppälä Aivosäätiön hallitukseen

Susanna Miekk-oja ja Laura Seppälä Aivosäätiön hallitukseen. Aivosäätiö on nimittänyt hallitukseensa pitkän linjan varainhoidon ammattilaisen Susanna Miekk-ojan ja monipuolisesti kokeneen viestintäasiantuntijan Laura Seppälän. Monien yritysten ja järjestöjen hallitusten jäsen Miekk-oja kasvattaa Aivosäätiön sijoitus- ja kestävyysosaamista. Seppälä puolestaan tuo säätiöön vahvaa viestintä- ja varainhankintakokemusta useista eri järjestöistä.


FM Susanna Miekk-oja on tehnyt pitkän uran Danske Bankissa. Hän työskentelee nykyisin eläkkeelle jäätyään yrittäjänä, sijoittajana, hallitusammattilaisena ja bloggarina. Hän on toiminut myös Helsingin yliopiston alumniyhteisön ja WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Miekk-oja on nähnyt omassa lähipiirissään, miten paljon murhetta aivosairaus aiheuttaa sairastuneelle ja tämän läheisille, ja päätti siksi lähteä mukaan Aivosäätiöön. Hän haluaa myös edistää uusia keinoja Suomen yhä pahenevan kestävyys- ja hoitovajeen ratkaisemiseksi.

”Tieteellinen tutkimus on avainroolissa ratkaisujen kehittämisessä, mutta se tarvitsee merkittävästi lisää rahoitusta. Haluan kannustaa sekä institutionaalisia että yksityissijoittajia suuntaamaan yhä enemmän lahjoituksia, mutta myös sijoituksia sosiaalisen kestävyyden ja inhimillisyyden kriteerit täyttäviin kohteisiin. Tutkimus on niistä tärkeimpiä.”

VTM Laura Seppälä työskentelee viestintäasiantuntijana Sitrassa. Hän on aiemmin työskennellyt Unicefin, Scopen ja CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin viestintäpäällikkönä. CMI:ssä hän vastasi myös varainhankinnasta.

Seppälä korostaa viestinnän ja varainhankinnan merkitystä Aivosäätiön työn onnistumisessa. ”Aivoihin liittyvät sairaudet koskettavat tavalla tai toisella meistä kaikkia. On hienoa saada olla mukana edistämässä aivotutkimusta, jossa edistysaskelia otetaan joka päivä. Oivaltavalla ja kohdennetulla viestinnällä ja varainhankinnalla on merkittävä rooli tutkimuksen mahdollistamisessa.”

Aivosäätiö tukee tieteellistä aivotutkimusta lahjoitusvaroin

Aivosäätiö auttaa löytämään parannuskeinot aivosairauksiin. Säätiö tukee apurahoin muun muassa Alzheimerin taudin, aivoverenkiertohäiriöiden, ALSin, MS- ja Parkinsonin tautien sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian tutkimusta.

Puolet naisista ja joka kolmas 45 vuotta täyttänyt mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen. Välillisesti sairaus koskettaa vielä useampia – perheenjäseniä, ystäviä ja työtovereita. Aivosairauksien aiheuttama hintalappu suomalaisille on vuosittain jopa 11 miljardia euroa. Aivosairauksista koituu 4 kertaa suurempi lasku yhteiskunnalle kuin sydän- ja syöpätaudeista.*

 

*Luvut ovat arvioita, sillä tarkkoja tietoa aivosairauksien aiheuttamista kustannuksista ei ole.

Aivosäätiön hallitus 2022

Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, puheenjohtaja

Kehitysvammalääketieteen professori Maria Arvio, varapuheenjohtaja

Geriatrian erikoislääkäri Satu Ahtiluoto

Väestötutkimuksen apulaisprofessori Linnea Karlsson

Neurologian professori Reetta Kälviäinen

Partneri Susanna Miekk-oja

Lihastautiliiton liittohallituksen puheenjohtaja Raila Riikonen

Johtaja Jonna Ryhänen

Viestintäasiantuntija Laura Seppälä

Sisätautien erikoislääkäri Juha Tuominen


Susanna Miekk-oja kasvattaa Aivosäätiön sijoitus- ja kestävyysosaamista. Laura Seppälä puolestaan tuo monipuolista viestintä- ja varainhankintakokemusta useista eri järjestöistä.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jenni Pajunen

Puh. 0400 933 938

jenni.pajunen@aivosaatio.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.
Tee lahjoitus suomalaiselle aivotutkimukselle.

Aivosäätiö rakentaa tulevaisuuden Suomea, jossa yhä harvempi meistä joutuu kärsimään aivojen ja hermoston sairauksista. Teemme sen edistämällä lahjoitusvaroin tutkimusta sekä lisäämällä yhteistyössä tutkijoiden kanssa ymmärrystä aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta.

Lahjoita