Lahjoita ja tule tapahtumiimme

Tutkimusta tarvitaan. Sinun lahjoituksellasi on merkitystä.
Aivot ovat monimutkainen koneisto. Siitä syystä aivosairaudet ovat monimuotoisia: Joltain hajoaa mieli, toinen kadottaa muistinsa ja kolmannelta menee liikuntakyky.
Suomalaiset ansaitsevat tieteelliseen näyttöön perustuvan diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen aivosairauden kohdatessa.

Lahjoituksellasi Aivosäätiö tukee aivojen, hermoston ja mielenterveyden tieteellistä tutkimustyötä.
Aivot ovat maailman monimutkaisin ja ainutlaatuisin rakenne. Aivot säätelevät koko kehomme toimintaa. Muisti ja muistaminen on yksi aivojen tärkeistä ominaisuuksista. Muisti on välttämätön osa identiteettiämme. Muistin avulla tiedämme, keitä me olemme, mistä tulemme, missä olemme ja minne olemme menossa. Aivosairauksista ei kärsi vain vanhukset. Monelle lapselle, nuorelle ja työikäiselle aivosairaus jättää jälkensä.
Tutkimusta tarvitaan.

Lahjoittaa voi Aivosäätiön yleisrahastoon. Viite 4093 tai viiteteksti aivotutkimukseen.
Säätiön alarahastoista on lista viitenumeroineen sivun alaosassa ”Viitenumerot”.
Kiitos lahjoituksestasi.

Lahjoita

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Aivosäätiön lahjoitustilit:
FI97 1023 3000 2443 71 BIC: NDEAFIHH
FI75 6601 0001 0909 27 BIC: AABAFI22
FI33 5541 2820 0225 99 BIC: OKOYFIHH

 • Yhteystietosi

  Halutessasi voit jättää yhteystietosi
Tukemalla Aivosäätiötä tuet ihmisiä, joilla on:
 • aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai muu aivoverenkierron häiriö
 • Alzheimerin tauti tai jokin muu vakava muistisairaus
 • aivovamman jälkisairaus
 • kehitysvamma
 • lihassairaus, esim. ALS
 • MS-tauti
 • Parkinsonin tauti
 • psykiatrinen häiriö, erityisesti varhaislapsuuden ja lapsuuden ajan mielenterveyteen liittyvä tutkimus
 • muu aivojen ja hermoston sairaus
Taksa 10,01 euroa/puhelu numeroon (0600-90150) + pvm/mpm (sisältää alv.24%)

Taksa 20,11 euroa/puhelu numeroon (0600- 90199) + pvm/mpm (sisältää alv.24%)

Aivosäätiön lahjoitustilit:

FI97 1023 3000 2443 71 BIC: NDEAFIHH
FI75 6601 0001 0909 27 BIC: AABAFI22
FI33 5541 2820 0225 99 BIC: OKOYFIHH

Jos haluat osoittaa tukesi tiettyyn kohteeseen merkitse viitenumero kohdasta ”viitenumerot”.

Jos haluat osoittaa tukesi tiettyyn kohteeseen, käytä näitä viitenumeroita:

Viitenumero, kohde

4006 aivoverenkierron häiriöiden tutkimus esim. aivoinfarkti, aivoverenvuoto
4019 aivovammatutkimus
4022 Alzheimerintaudin ja muiden muistisairauksien tutkimus
4035 kehitysvammatutkimus
4048 lasten mielenterveyshäiriöiden tutkimus
4051 lihastautien tutkimus esim. ALS
4064 MS-taudin tutkimus
4077 Parkinsonin taudin tutkimus
4080 Musiikkilääketieteen tutkimus

Tukea tuleville sukupolville

Aivosäätiön tavoitteena on tukea suomalaista aivotutkimusta, jotta meillä saatavilla oleva aivosairauksien hoito ja aivoterveyden ylläpito on maailman paras ja tasa-arvoisin. Tukea tarvitaan, jotta aivoterveyttä edistävä tieteellinen tutkimus ja niistä tiedottaminen ovat mahdollisia.

Testamenttilahjoitukset ovat korvaamattomat tärkeitä ja muodostavat merkittävimmän osan Aivosäätiön saamista lahjoituksista.

Yleishyödyllisenä toimijana Aivosäätiön ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksista veroa. Näin ollen jokainen lahjoitus käytetään kokonaisuudessaan aivojen ja hermoston sairauksien vastaisen työn hyväksi.

Miten teen testamenttilahjoituksen?

Kun harkitset testamenttilahjoituksen tekemistä Aivosäätiölle, ota yhteyttä suoraan meihin. Annamme mielellämme lisätietoa tai halutessasi sovimme kanssasi tapaamisen, jossa kerromme tarkemmin testamentin laatimisesta sekä Aivosäätiön toiminnasta.

Testamenttilahjoitusta koskevissa asioissa sinua auttaa:

Säätiön asiamies Merja Rekola
puhelin: 0400 933 938

Kukkien sijaan voit muistaa merkkipäiväänsä viettävää merkkipäivälahjoituksella. Jos taas oma merkkipäiväsi lähestyy, kannattaa lahjatavaran sijaan pyytää juhlijoita tekemään lahjoitus aivo- ja neurologisten sairauksien tutkimuksen tukemiseen.

Kohdista tukesi sinulle tai läheisellesi tärkeälle asialle valitsemalla sitä vastaava viitenumero viitekenttään. Mikäli taas haluat tietää, ketkä lahjoittivat nimelläsi tai kaipaat muuta lisätietoa merkkipäivälahjoituksista, ota yhteyttä säätiön asiamieheen.

Säätiön asiamies Merja Rekola
puhelin: 0400 933 938
tai
sposti: merja.rekola(at)aivosaatio.fi.

Läheisen muiston kunnioittaminen muistolahjoituksella on merkittävä ja kaunis teko. Pyydä kukkien ja adressien sijasta tekemään muistolahjoitus ja tue aivosairauksien tukimusta.

Kohdenna muistolahjoitus sinulle ja läheisellesi tärkeään tutkimuskohteeseen merkitsemällä viitteeksi tutkimuskohdetta vastaava viitenumero. Mikäli olet omainen ja tahdot lahjoittajista listan tai kaipaat muuta lisätietoa, otathan yhteyttä asiamieheemme.

Säätiön asiamies Merja Rekola
puhelin: 0400 933 938
tai
sposti: merja.rekola(at)aivosaatio.fi.

Yritysten ja yksittäisten lahjoittajien tuki on Suomen Aivosäätiölle ensiarvoisen tärkeää. Säätiön alkupääoma muodostui sulautuneiden säätiöiden Suomen Aivosäätiölle siirtyneestä omaisuudesta. Kaikki lahjoittajat eivät halua julkisuutta, mutta lahjoituksin ja testamentein saatua omaisuutta hoidetaan huolella, sijoitetaan riskejä kaihtaen tuottavalla, mutta varmalla tavalla.

Verohallitus on nimennyt Suomen Aivosäätiön vuosiksi 2015 – 2019 sellaiseksi tuloverolain 57 §;n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Lisätietoja ja apua lahjoitukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä saa säätiön asiamieheltä.

Säätiön asiamies Merja Rekola
puhelin: 0400 933 938
tai
sposti: merja.rekola(at)aivosaatio.fi

Voit osoittaa lahjoituksesi haluamallesi aivosairauden tutkimusalueelle,  kuten

Alzheimer-tutkimus
tai muiden muistia heikentävien sairauksien tutkimus. Tutkii muistisairauksien ehkäisy- ja hoitokeinoja.
Alzheimerin tauti on muistisairauksista yleisin. Se ilmenee sitä todennäköisemmin, mitä vanhemmaksi elämme ja aiheuttaa muistihäiriöitä sekä kognitiivisia häiriöitä. Päivittäisistä perusaskareista selviytyminen vaikeutuu, käyden lopulta mahdottomaksi.

Kehitysvammatutkimus
tutkii mm. kehysvammaisuuden syitä ja sitä, millaista tukea kehitysvammainen tarvitsee jokapäiväisessä elämässään. Kehitysvammatutkimuksella pyritään parantamaan elämänlaatua ja minimoimaan vammaisuuden haittoja.

Lasten mielenterveyshäiriöiden tutkimus
keskittyy alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveysongelmiin, niiden ehkäisyyn ja hoitoon. Usein ongelmat ilmenevät käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena pelkotiloina ja jopa psykoottisuutena.
Alle kouluikäisten lasten vuorovaikutuksen ja lastenpsykiatrinen tieteellinen tutkimus taas tutkii pienimpien, alle kouluikäisten lasten psyykkistä oireilua, oireiden hoitoa ja ehkäisyä. Pikkulapsipsykiatriassa tärkeässä roolissa ovat myös lapsen perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet.

Lihastautien tutkimus
tähtää lihastautien diagnostiikan, hoidon, kuntoutuksen ja ehkäisyn kehittämiseen. Lihassairauksia ovat mm. ALS ja Duchennen lihasdystrofia. Lihastaudeiksi kutsutaan sairauksia, jotka aiheuttavat luurankolihasten heikkenemistä ja surkastumista. Ne ovat harvinaisia ja useimmiten perinnöllisiä neurologisia sairauksia.

Aivovammatutkimus
tutkii tapoja tehokkaasti ehkäistä, diagnosoida ja hoitaa aivovammoja. Aivovamma voi aiheutua esim. liikenneonnettomuuden, kaatumisen, työtapaturman tai pahoinpitelyn seurauksena, jolloin jokin aivojen osa vaurioituu.

Aivoverenkierron häiriöiden tutkimus
joka koskee aivoveritulppien ja aivoverenvuotojen ehkäisyä, hoitoa ja diagnoosin tekemistä. Aivoverenkierron häiriö voi olla ohimenevä tai pahimmillaan johtaa aivohalvaukseen, mutta ohimeneväkin häiriö voi olla merkki jostakin vakavammasta.

Parkinsonin taudin tutkimus
liittyen Parkinsonin taudin syihin, toteamiseen ja hoitomuotojen kehittämiseen. Parkinsonin tauti on toistaiseksi parantumaton, hitaasti etenevä sairaus, joka johtuu aivojen hermosolujen asteittaisesta tuhoutumisesta. Tutkimustyön ansiosta tauti ei kuitenkaan enää vaikuta sairastuneen elinikään.

MS-taudin tutkimus
keskittyy taudin riskitekijöihin, diagnoosimenetelmiin ja hoitoon. MS-tautiin voi sairastua missä vaiheessa elämää tahansa, mutta useimmiten se on nuorten aikuisten sairaus. Se vaikuttaa liikunta- ja toimintakykyyn aiheuttamalla elimistössä tulehduspesäkkeitä, jotka vaurioittavat aivojen ja muun keskushermoston valkoista ainetta. MS-tauti on neurologinen sairaus.

Musiikkilääketieteen tutkimus
tutkii musiikin vaikutusta aivosairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Musiikki aktivoi aivoissa eri aivoalueita kuin esimerkiksi puhe, ja voi siksi auttaa jopa puhumattoman potilaan hoidossa. Musiikkia voi hyödyntää sekä aivosairauksien ehkäisyssä että hoidossa.


Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa nro RA/2016/420
ajalle 1.10.2016 – 30.9.2018

Lupa on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Verohallitus on nimennyt säätiön vuosiksi 2015 – 2019 sellaiseksi tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.