Kliinisen tutkimuksen tilanne huolestuttava – rahoitus väheni viidenneksellä

Kliinisen lääketieteen tutkimuksen tilanne huolestuttava — rahoitus väheni viidenneksellä. Vuosikymmenessä kliinisen lääketieteen tutkimuksen rahoitus suomalaisissa yliopistoissa väheni viidenneksellä, vaikka kokonaisuudessaan lääketieteen tutkimusmenot pysyivät ennallaan. Kotimaiset säätiöt nousivat suurimmaksi lääketieteen tutkimuksen rahoittajaksi Suomessa. Tämä selviää Aivosäätiön ja 14 muun kotimaisen säätiön teettämästä Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022 -selvityksestä.

Lahjoita suomalaiseen aivotutkimukseen

Lahjoita


Kliinisen lääketieteen tutkimusrahoitus on Suomessa vuosikymmenen aikana huolestuttavasti vähentynyt, osoittaa Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022 -selvitys. Alan tutkimusmenot yliopistoissa pienenivät vuosina 2010-2020 viidenneksellä, 131 miljoonasta 105 miljoonaan euroon, vaikka kokonaisuudessaan lääketieteen tutkimusmenot pysyivät aiemmalla tasolla.

”Kliinisen lääketieteen tutkimuksen rahoituksen väheneminen on huolestuttavaa. Tuore selvitys vahvistaa entisestään käsitystämme siitä, että yksityisen säätiörahoituksen merkitys kotimaisen lääketieteen tutkimuksen rahoittamisessa on yhä suurempi. Samalla yksityisten lahjoittajien rooli tutkimuksen tukijoina kasvaa”, toteaa Aivosäätiön toimitusjohtaja Jenni Pajunen.

Kliinisillä tutkimuksilla tarkoitetaan potilaisiin kohdistuvia tutkimuksia. Tutkimuksissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia hoito- ja diagnoosimenetelmiä sekä parannetaan terveydenhuollon toimintatapoja.

Samaan aikaan kun kliininen tutkimus on vähentynyt, lääketieteen perustutkimus on kymmenen vuoden aikana yliopistoissa selvästi lisääntynyt, lähes kolminkertaistunut. Perustutkimuksissa selvitetään muun muassa molekyylitasolla eri sairauksien mekanismeja ja ihmisen aineenvaihdunnan toimintaa. Vaikka perustutkimuskin on välttämätöntä, se ei korvaa kliinisiä tutkimuksia.

Valtion tuki kliiniselle tutkimukselle romahti

Valtio on ollut perinteisesti merkittävin kliinisen tutkimuksen rahoittaja. Tärkeitä rahoituskanavia ovat valtion budjettirahoitus ja STM:n myöntämä valtion tutkimusrahoitus (VTR). Vuonna 2010 yliopistot käyttivät näiden kanavien kautta tullutta rahoitusta kliiniseen tutkimukseen 76 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2020 sitä oli käytettävissä enää 41 miljoonaa euroa. Rahoitus väheni kymmenessä vuodessa 46 prosenttia. Näin siitä huolimatta, että valtion budjetti yliopistojen lääketieteellisen tutkimukseen kokonaisuudessaan hieman kasvoi. Kliinisestä tutkimuksesta siis katosi runsaasti toimintaedellytyksiä muihin aloihin verrattuna.

Valtion tuen vähenemisen myötä ulkopuolisen rahoituksen tarve on kasvanut. Vuonna 2010 valtion budjetti- ja VTR-rahoitukset yhdessä kattoivat 58 prosenttia yliopistojen kliinisen lääketieteen tutkimuksesta, mutta kymmenen vuotta myöhemmin niiden osuus oli enää 39 prosenttia. Kilpailu ulkopuolisesta rahoituksesta, jota myöntävät muun muassa säätiöt ja Suomen Akatemia, on kiristynyt.

Aivosäätiö tukee etenkin väitöskirjatutkijoita

Haasteena on, että lääkärit tyypillisesti tekevät kliinistä tutkimusta oman potilastyönsä ohessa, osa-aikaisesti ja vapaa-ajalla. Ulkopuolisissa rahoitushauissa, kuten Suomen Akatemian hauissa, he joutuvat kilpailemaan samalla viivalla rahoituksesta kokopäiväisten, esimerkiksi perustutkimusta tekevien, tutkijoiden kanssa. Vaikka esimerkiksi Suomen Akatemialla on nykyisin lisäksi erillisiä kliinisen tutkijan apurahoja, niitä on tarjolla hyvin harvoille, vain noin kymmenelle lääkärille vuodessa.

Aivosäätiön apurahoista suuri osa on viime vuosina myönnetty väitöskirjatutkijoille, sillä etenkin uran alkuvaiheessa on usein muuten vaikea saada rahoitusta.

”Nuorten tutkijoiden rahoittaminen on suomalaisen tieteen tulevaisuuden kannalta aivan oleellista, sillä rahoituksen puuttuminen voi johtaa pahimmillaan lupaavien tutkijoiden siirtymiseen muualle töihin”, Jenni Pajunen korostaa.

Säätiöt rahoittavat lähes 100 miljoonalla eurolla lääketieteen tutkimusta

Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022 -selvitys osoittaa, että kotimaisten säätiöiden rooli lääketieteellisten tutkimusten rahoittajana on vuosikymmenessä nopeasti kasvanut. Niiden myöntämä rahasumma lähes kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa.

Vuonna 2020 säätiöiden tilinpäätöksiin perustuvien tietojen mukaan 54 suurinta kotimaista apurahasäätiötä myönsi yli 97 miljoonaa euroa lääketieteen alan tutkimukseen. Tämä on enemmän kuin Suomen Akatemia ja Business Finlandin myöntämä rahoitus yhteensä.

Syitä säätiörahoituksen kasvuun on muun muassa tehostunut varainhankinta ja talouden noususuhdanne, joka on parantanut säätiöiden sijoitusvarallisuuden tuottoja. Säätiöt ovat myös viime vuosina selvästi lisänneet panostuksiaan tutkimusrahoitukseen.

Aivosäätiö auttaa aivotutkijoita löytämään parannus- ja hoitokeinoja aivosairauksiin ja -häiriöihin, kuten Alzheimerin tautiin, ADHD:hen, ALSiin sekä MS- ja Parkinsonin tauteihin. Tänä vuonna Aivosäätiö tukee suomalaista aivotutkimusta 250 000 eurolla. Aivosäätiö toimii lahjoitusvaroin.

Lue lisää: Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jenni Pajunen
Puh. 0400 933 938
Sähköposti: jenni.pajunen@aivosaatio.fi

Lääketieteen tutkimusrahoitus 2022 -selvityksen toteuttivat Aivosäätiö, Diabetestutkimussäätiö, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Juho Vainion Säätiö, Lastentautien tutkimussäätiö, Orionin Tutkimussäätiö, Paavo Nurmen säätiö, Paulon Säätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Suomen Hammaslääketieteen Säätiö, Suomen Lääketieteen Säätiö, Suomen Syöpäinstituutin säätiö ja Syöpäsäätiö.

Selvityksen tiedot kokosi vaikuttajatutkimuksiin erikoistunut Aula Research Oy. Tietoa selvitystä varten kerättiin seuraavista lähteistä: Tilastokeskus, Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittainen tiedonkeruu, Valtiovarainministeriö, Sairaanhoitopiirit ja yliopistolliset sairaalat ja Säätiöt ja rahastot ry.

Lahjoita suomalaiseen aivotutkimukseen

Lahjoittamalla autat tutkijoita löytämään uusia hoitoja ja lopulta myös parannuskeinot aivosairauksiin.  Tutkimus ei etene ilman rahoitusta – siksi lahjoituksesi on äärimmäisen tärkeä.

Lahjoita

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.