Aivosäätiön apurahoja voi hakea 1. – 31.8.2022

Aivosäätiön apurahoja voi hakea 1. – 31.8.2022. Aivosäätiö jakaa apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Vuonna 2022 jaossa on 250 000 euroa. Apurahat myönnetään yksittäisille väitöskirja- ja post doc -tutkijoille, ja summat vaihtelevat 1500 euron ja 15 000 euron välillä. Haku tapahtuu verkkopalvelussa https://aivosaatio.apurahat.net/. Palvelu avautuu ma 1.8. ja sulkeutuu ke 31.8. klo 23:59.


Jaettavat apurahat 2022 aiheittain ja rahastoittain (*)

  • Alzheimer ja muut muistisairaudet 108 000 EUR
  • Lasten- ja nuorisopsykiatria 58 000 EUR
  • Kehitysvammatutkimus 45 000 EUR
  • Neurologia (sisältäen aivoverenkiertohäiriöiden, aivovammojen, MS- ja Parkinsonin tautien tutkimuksen) 34 500 EUR
  • Lihastaudit 4 500 EUR

(*) Aivosäätiön hallitus pidättää oikeuden muutoksiin. Vuonna 2022 jaetaan apuraha ALS-tutkimukseen. Jaettavat summat perustuvat rahastoiden saamiin lahjoituksiin ja pääoman kasvuun Aivosäätiön 2021 vahvistetussa tilinpäätöksessä.

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn eli apuraha ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Apuraha on tarkoitettu hakijan käyttöön eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Apurahaa voi hakea vain yhdestä rahastosta.

Lue lisää apurahoista ja niiden hakemisesta täällä.

Aivosäätiö rakentaa tulevaisuuden Suomea, jossa yhä harvempi meistä joutuu kärsimään aivojen ja hermoston sairauksista. Teemme sen edistämällä lahjoitusvaroin tutkimusta sekä lisäämällä yhteistyössä eri alojen tutkijoiden kanssa ymmärrystä aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jenni Pajunen
Puhelin: 0400 933 938
Sähköposti: jenni.pajunen(at)aivosaatio.fi

Lahjoita aivotutkimukseen

Aivotutkimus etenee suurin harppauksin, mutta useimpiin aivosairauksiin ei ole parannuskeinoa. Vielä.

Lahjoittamalla autat tutkijoita löytämään uusia hoitoja ja lopulta myös parannuskeinoja aivosairauksiin.

Lahjoita

Brain Foundation grants can be applied for from 1 August to 31 August 2022

Finnish Brain Foundation awards grants for scientific research of brain and nervous system or closely related diseases in Finland. In 2022, the total grant allocation will be 250,000 EUR. Funding is intended for phd studies and post-docs and to individual researchers, grants ranging from € 1,500 to € 15,000. The applications can be submitted through the online service https://aivosaatio.apurahat.net/. The service opens on Mon 1.8. and closes Wed 31.8. at 23:59.

Finnish Brain Foundation’s grants in 2022 by theme and fund (*)

• Alzheimer’s disease and other memory disorders EUR 108,000
• Child and adolescent psychiatry EUR 58,000
• Developmental disability and mental retardation EUR 45,000
• Neurology (including research on cerebrovascular disorders, brain injuries, MS and Parkinson’s diseases) EUR 34,500
• Muscle diseases EUR 4,500

(*) The Board of the Finnish Brain Foundation reserves the right to make changes. In 2022, a grant will be awarded for ALS research. The amounts to be distributed are based on the donations received by the funds and the increase in capital in the foundation’s approved financial statements 2021.

Grants are personal and they cannot be transferred to a third party. Personal grants are intended to allow full-time research leave for the recipient. However, the grant is not a salary for work done in an employment or service relationship. Grants may be applied from one fund only.

Finnish Brain Foundation is building the Finland of the future, where fewer of us will suffer from diseases of the brain and nervous system. We do this by promoting research through donations and by increasing understanding of brain health, brain diseases and brain research in collaboration with researchers in various fields.

More information:

CEO Jenni Pajunen
Phone: 0400 933 938
Email: jenni.pajunen(at)aivosaatio.fi

 

Make A Donation

Brain research is taking big leaps but there is no cure for most brain diseases. Yet.

Help brain researchers find new treatments and ultimately cures for brain diseases.

Donate

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeemme ilmestyy 8-10 kertaa vuodessa.
Se sisältää uutisia aivotutkimuksesta, tutkijoista ja apurahoista
sekä tapahtumistamme, kampanjoistamme ja muusta toiminnastamme.